Miesiąc: wrzesień 2012

Wykonawca przystępuje do rozbudowy strefy gospodarczej

Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji miasta w  najbliższych trzech latach.  Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia oraz Jacek Skoczeń z firmy Sko-Bud Kraków podpisali umowę na rozbudowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory. Za blisko 11 mln zł nowe tereny inwestycyjne przy ul. Fabrycznej zostaną wyposażone w drogę serwisową. Do 2015 roku powstanie tu też drugi inkubator przedsiębiorczości.

fot. Tereny SSE przy ul. Fabrycznej obok których powstanie inkubator i droga

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 października 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/12 na terenie miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań to kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej, który władze miasta chcą przygotować do realizacji w latach 2014-2018.

Jest to pomysł na stworzenie naturalnego pomostu pomiędzy KL Auschwitz a współczesnym miastem i jego bogatą ponad 800-letnią historią.  

fot. Most autorstwa J. Kozakiewicza

Ulice na Zasolu do przebudowy

Rozpoczęły się już prace przy ul. Szarych Szeregów. Przebudowany będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Obozową do skrzyżowania z ul. Krętą. Droga była częściowo zapadnięta i miała liczne uszkodzenia nawierzchni. W trakcie inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy i chodniki. Zrobiona też będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz parkingi. Koszt przebudowy ulicy wyniesie ponad 1 mln zł, z tego blisko 800 tys. zł miasto pozyskało z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu   w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2,    pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Międzynarodowy Dzień Pokoju w Oświęcimiu

Oświęcim – Miasto Pokoju przyłączyło się do obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju, który przypada na dzień 21 września. Z tej okazji młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju przygotowała specjalny program  przybliżający miasto i nawiązujący do idei święta, który za pośrednictwem internetu obejrzeli ich rówieśnicy z rosyjskiego Wołgogradu. Oświęcimska młodzież mogła też pozdrowić rosyjskich kolegów i zobaczyć ich występ. Przedsięwzięcie w Oświęcimiu koordynował Wydział Promocji Urzędu Miasta a spotkanie odbyło się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Font Resize
Contrast