Miesiąc: marzec 2013

Czas zacząć przedświąteczne porządki. Rusza wiosenna zbiórka przedmiotów wielkich rozmiarów

Nie masz co zrobić ze starymi przedmiotami zalegającymi strych? Chcesz pozbyć się niepotrzebnych mebli z piwnicy? Możesz to zrobić wkrótce. Rusza bowiem pierwsza w tym roku zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych. Od 11 do 22 marca odpady większych rozmiarów będą zbierane systemem objazdowym przez Zakład Usług Komunalnych.  
W wyznaczone dni właściciele domów jednorodzinnych wystawiają zbędny sprzęt przed swoje posesje do godz. 7, a mieszkańcy bloków do altan śmietnikowych do godz. 11.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (03.2013)

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

Radni wyrażają zaniepokojenie i sprzeciw wobec negatywnych opinii dotyczących budowy południowej obwodnicy miasta

 
Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia łączącej miasto z planowaną drogą ekspresową S 1 jest zagrożona. Negatywne stanowiska w tej sprawie przyjęli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Komitet do spraw UNESCO. 
Na ostatniej sesji radni podjęli rezolucję, w której wyrazili głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec decyzji obu instytucji. Podziela je również prezydent Oświęcimia. – Dla nas ta opinia jest zaskakująca. Wcześniej przecież ani Narodowy Instytut Dziedzictwa, ani Polski Komitet ds. UNESCO nie mieli zastrzeżeń do tej inwestycji – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Przeszliśmy konsultacje społeczne, które nie były łatwe i budziły przecież tyle emocji wśród mieszkańców. To co wypracowaliśmy teraz zostaje podważone – dodaje.

fot. GDDKiA

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ulicy Zawidzkiego 18.

Informacja o odstąpieniu od przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, iż na podstawie § 2 ust 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – odstępuje od przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bema 12, ogłoszonego na dzień 6.03.2013 r.
 

Konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Oświęcimia świadczeń zdrowotnych

Zarządzeniem nr 0050.28.2013 z dnia 01.03.2013 r.Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkurs ofert na udzielanie w 2013 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie Miasta Oświęcim. Dokumenty znajdują się w załączniku.

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych!

 

1 marca – w samo południe – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych władze Oświęcimia złożyły kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  

Na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku jest to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.