Miesiąc: marzec 2013

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.
2. Przegląd wybranych obiektów oświatowych – wizytacja Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul.Głowackiego i ul.Szarych Szeregów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Święto wiosny, czyli nowy projekt Oświęcimskiego Centrum Kultury

 

 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na pierwszą odsłonę projektu "Kulturalne cztery pory roku", czyli na "Święto Wiosny". W dniach od 19 do 21 kwietnia 2013 roku proponuje retransmisję opery "Madame Butterfly" z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, prezentacje artystyczne na parkingu przed OCK pn. "Plenerowe przestrzenie" oraz koncert Orkiestry Kameralnej "Polish Camerata" pt. "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Roku Kultury w Oświęcimiu

 

 

Cyrkieliada – podziel się artykułami szkolnymi

Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Salezjańskich organizuje "Cyrkieliadę", czyli zbiórkę materiałów szkolnych dla potrzebujących dzieci i młodzieży na Ukrainie.

Wszyscy, którzy chcieliby podzielić się artykułami papierniczymi, mogą dostarczyć je na portiernię Zakładu Salezjańskiego, ul. Jagiełły 10 do dnia 5 kwietnia 2013 r.