Miesiąc: listopad 2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 2 grudnia 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  

Oświęcimska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa będzie współpracować z Miejskim Gimnazjum nr 2

 

Rektor PWSZ prof. Witold Stankowski oraz dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 Grażyna Korczyk podpisali porozumienie o współpracy. 
Partnerstwo obejmuje przygotowanie wspólnych projektów edukacyjnych oraz patronat nad uzdolnionymi językowo gimnazjalistami, którzy będą uczestniczyli w konferencjach, seminariach oraz wybranych zajęciach prowadzonych w Instytucie Neofilologii w Zakładzie Anglistyki.

Spółka Synthos planuje kolejne inwestycje. Miasto poszerza specjalną podstrefę ekonomiczną

Oświęcimska podstrefa Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie poszerzona. Rada Miasta podjęła wczoraj uchwałę o włączeniu do niej terenów o pow. ponad 23,5 ha, będących własnością skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Synthos Dwory 7. Wiąże się to z planami spółki w zakresie dalszego zwiększania potencjału produkcyjnego na terenie firmy. – To bardzo dobra wiadomość – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Cieszę się, że w Oświęcimiu powstaną kolejne inwestycje, która dadzą nowe miejsca pracy i pozytywnie wpłyną na rozwój miasta – podkreśla.

Łyżwiarskie eliminacje

 

113 zawodników i zawodniczek z 15 klubów łyżwiarstwa figurowego w Polsce przyjedzie w najbliższy piątek do Oświęcimia.

W hali lodowej rozpoczynają się bowiem eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łyżwiarstwie Figurowym. Zawody, których organizatorem jest Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" zakończą się w niedzielę. Wstęp na trzydniowe zmagania sportowców jest bezpłatny.

fot. MOSiR

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej, ul. Zwycięstwa, ul. Kopernika, ul. Polowieckiej/Rolnej przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym. 

“Skuteczni w biznesie” – bezpłatny kurs języka niemieckiego

Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. ,,Skuteczni w biznesie”. Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób. Aby nauczyć się języka nie trzeba już jechać do Krakowa, Wiednia, czy Berlina.Wystarczy 10 osób na jednym poziomie zaawansowania, aby powstała grupa i aby wziąć udział w zajęciach w miejscu swojego zamieszkania.

Mozart, Piazzolla i Musorgski w mistrzowskim wykonaniu orkiestry Agnieszki Duczmal

Nie lada wydarzenie czeka melomanów. W Oświęcimiu zagra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, najsłynniejszej polskiej drygentki. Wraz z kameralistami wystąpi skrzypek Jarosław Żołnierczyk, laureat krajowych i zagranicznych festiwali, a także konkursów skrzypcowych.

Koncert odbędzie się 14 grudnia 2013 roku o godzinie 18  w Oświęcimskim Centrum Kultury w ramach projektu "Inspiracje – Kontynuacja i Poszukiwanie".

Muzycy zagrają na tle monumentalnego obrazu "Cztery Pory Roku. Cztery Pory Życia" autorstwa mieszkającego na stałe w Londynie, znanego polskiego malarza i grafika, Mariusza Kałdowskiego.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

                                                                                                                 Oświęcim, dnia 19 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Font Resize
Contrast