Miesiąc: marzec 2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych:
– Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie i Partyzantów (2015 r.)
– Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie Park & Ride (2016 r.)
2. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 16.15 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim odbędzie przy ul. Jagiełły 25 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
2.1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 666/17,
2.2. przyjęcia zadań V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 – druk nr 667/17.
3. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11125#gora

Oświęcim. Upamiętniono Żołnierzy Wyklętych

 

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, władze miasta, powiatu, młodzież, mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Kwiaty złożono też pod tablicą upamiętniającą Rotmistrza Witolda Pileckiego na osiedlu Zasole.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 15.30 w Prywatnym Żłobku „Przystanek Jungla” Oświęcim przy ul. Nideckiego 11.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Prywatnego Żłobka „Przystanek Jungla” w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.