Miesiąc: marzec 2017

Oświęcim. “Trójkąt bermudzki” na Zasolu w nowej szacie

Po kilku miesiącach prac park na Zasolu został udostępniony mieszkańcom. Dzisiaj przed godziną 11 zapełnił się przedszkolakami i uczniami, którzy najpierw rozgrzewali się pod okiem instruktora, a później ochoczo korzytali z nowych urządzeń. Na powierzchni blisko 1 hektara powstała ścieżka zdrowia i siłownia zewnętrzna, plac zabaw oraz plac parkowy wraz z fontanną, otoczony miejscami do siedzenia na kształt amfiteatru. Są też stoliki do gier planszowych i tenisa stołowego. Fontanna zostanie uruchomiona pod koniec kwietnia.

Całość została oświetlona, obsadzona kwiatami, krzewami i drzewami, które latem nadadzą tej części osiedla charakteru parkowego. Miejsce jest oświetlone i monitorowane. Przygotowanie parku kosztowało ponad 2,5 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Zawiadomienie Starosty Żywieckiego sprawa znak WOŚ.6341.4.13.2017

Starosta Żywiecki zawiadamia, że w dniu 20.03.2017r., na wniosek Powiatu Oświęcimskiego, 32-602 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10, działającego przez Pełnomocnika P. Marka Krawczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu „Potok Klucznikowski” oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1892K (ul. Dąbrowskiego) w miejscowości Oświęcim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Norwida, oraz na wykonanie w obrębie działki nr 1778/4 w m. Oświęcim projektowanego wylotu w/w

Oświęcim. Parking przy ul. Bulwary zamknięty na czas robót prowadzonych przez PEC

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że przystępuje do rozbudowy sieci ciepłowniczej w rejonie bulwarów. I etap prac będzie się wiązać z całkowitym zamknięciem parkingu przy ul. Bulwary w okresie od 3 do 14 kwietnia. W kolejnych etapach przewiduje się jedynie utrudnienia w poruszaniu się w tym rejonie. Roboty mają zakończyć się pod koniec kwietnia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych:
– Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie i Partyzantów (2015 r.)
– Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie Park & Ride (2016 r.) – ciąg dalszy.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Kiermasz Wiosenny z charytatywnym przesłaniem

W najbliższą niedzielę, 2 kwietnia 2017 roku, w godzinach od 9.30 do 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny. Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, organizowane jest  przez Fundację "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" przy udziale Oświęcimskiego Centrum Kultury i finansowym wsparciu Miasta Oświęcim.
Kiermaszowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Natalki Wolak cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni.

Obwieszenie Wojewody Małopolski o wydaniu decyzji znak WI-IV-747.1.4.2017

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 20 marca 2017 r., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Januchowskiego (reprezentującego wykonawcę – MGGP S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6), została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń

Oświęcim. Muzeum Zamek zaprasza młodzież do udziału w konkursie teatralnym. Najlepsi zaprezentują się podczas Jarmarku Kasztelańskiego

 Jarmark Kasztelański skierowany jest również do młodych mieszkańców miasta i powiatu. – Muzeum Zamek w Oświęcimiu chce przybliżyć historię epoki średniowiecza również młodym ludziom i zaprasza ich do udziału w konkursie teatralnym „O sztukach wszelakich, teatr jarmarczny”. Laureaci zaprezentują się na Rynku Głównym 7 maja podczas 8. edycji Jarmarku Kasztelańskiego – mówi Wioletta Oleś dyrektor Muzeum . Konkurs nawiązuje do teatrów popularnych w średniowieczu i renesansie. Ma ukazać charakter wędrownych zespołów prezentujących widowiska na jarmarkach.