Miesiąc: marzec 2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych:
– Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie i Partyzantów (2015 r.)
– Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie Park & Ride (2016 r.)- ciąg dalszy.
2. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Ułatwienia w rozliczeniach ze skarbówką. Teraz PIT wypełni urząd, a nie podatnik

 

Jak informuje Paweł Kacorzyk naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu od 15 marca składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. – Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Będzie to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania – wyjaśnia.

Oświęcim. Powiększa się grono artystów, którzy wystąpią na tegorocznym LFO

 Czesław Śpiewa, BeMy, Bisquit i Leski – ten doborowy zestaw wykonawców dołącza do obsady Life Festival Oświęcim 2017. Festiwalowe koncerty będą się odbywać naprzemiennie na dwóch scenach usytuowanych na stadionie oświęcimskiego MOSiR-u od 23 do 24 czerwca. 
Zespoły Czesław Śpiewa i BeMy są ucieleśnieniem pokojowej idei LFO, zgodnie z którą muzyka ma moc jednoczenia ludzi ponad wszelkimi granicami. Urodzony w Zabrzu Czesław Mozil jako dziecko wyjechał do Danii, a po wieloletniej emigracji wrócił do ojczyzny i szturmem podbił polską scenę muzyczną swą wybuchową mieszanką punk rocka i folku z kabaretem.

Fot.www.life.festival.pl

Oświęcim. Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli

 

 

Prezydent Miasta Oświęcimia ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 1 i 5 oraz w Miejskich Przedszkolach nr 7, 15 i 16. Kandydaci powinni składać swoje oferty do 7 kwietnia do godziny 14 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi 12 a. Wymagania stawiane kandydatom oraz dokumenty, które należy złożyć można znaleźć w załączniku poniżej lub na stronie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich 
http://zsipm.eduoswiecim.pl/

Informacja o uchwaleniu studium

 

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353 z póź. zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim
w dniu 22 lutego 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

Oświęcim. Przypieczętowano blisko dwudziestoletnią współpracę

 Oświęcim ma kolejnego partnera zagranicznego. Jest nim włoskie Cori, 11 tysięczne miasto, ze starożytnymi korzeniami, w regionie Lacjum, w prowincji Latina. Umowa o partnerstwie została podpisana na początku roku w Oświęcimiu. 11 marca władze obu miast ratyfikowały ją w Cori. Pod umową partnerska podpisy złożyli Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia i Tommaso Conti, burmistrz Cori w obecności zaproszonych gości, w tym również m. in. oświęcimskich radnych. – Dzisiejszy Oświęcim jest odpowiedzią dla Auschwitz. Stanowi sprzeciw ludzkości wobec zła – mówił Tommaso Conti, burmistrz Cori podczas ceremonii w historycznej części miasta, w kompleksie Santa Oliva. – Partnerstwo z Oświęcimiem jest jak uścisk z ludzkością. Oświęcim jest przykładem dla społeczeństw, dla Europy, dla Włoch, dla Cori dla wszystkich. Jest wiadomością w butelce, dryfującą w dziejach historii, która nigdy się nie zgubi. To uniwersalne przesłanie ważne dla wszystkich, a więc i mieszkańców Cori.

Oświęcim. Wiosenne warsztaty w Muzeum Zamek

 

W oczekiwaniu na wiosnę dzieci przygotowują marzanny i poznają obrzędy z nią związane. W zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum Zamek w Oświęcimiu bierze udział 20 grup. Podsumowaniem będzie wspólne wyjście uczestników, nad Sołę, w kolorowym korowodzie w pierwszy dzień wiosny. Pod opieką straży pożarnej wszystkie marzanny zostaną spalone, tylko ta jedna, najpiękniejsza popłynie do morza na znak, że do naszego miasta zawitała już wiosna.

 

Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu