Miesiąc: styczeń 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświęcim, dnia 21 stycznia 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.94.69.2017.II OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza stanowiska Prezydenta Miasta Oświęcim do wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2019 r. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla ul. Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.93.76.2017.II OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54

Awaria telefonów

Od poniedziałku nie działają telefony w Urzędzie Miasta Oświęcim. Awaria spowodowana jest uszkodzeniem sieci telefonicznej Orange. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@um.oswiecim.pl. Na czas awarii mieszkańcy mogą się też kontaktować na następujące numery telefonów komórkowych: 603947804 – Sekretariat 603947806 -USC 33 8422820 – Zarządzanie Kryzysowe 515081863 -Wydział Spraw Obywatelskich 695609555 – Mienie Komunalne 515081803 – Gospodarka Miejska 515081838

Oświęcim. 27 stycznia. 74. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia

W niedzielę, 27 stycznia, obchodzić będziemy 74. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcimia. Prezydenta miasta Janusz Chwierut zaprasza na uroczystości miejskie, które rozpoczną się o godz. 10 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. Wcześniej władze miasta oddadzą hołd poległym w miejscach pamięci, związanych z II wojną światową. Uroczystości w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau odbędą się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej

Oświęcim. Park and Ride pnie się w górę

Fundamenty już są gotowe, a ekipa budowlana prowadzi prace w podziemnej części parkingu typu Park and Ride. Równocześnie budowana jest pierwsza naziemna kondygnacja budynku. Obiekt powstaje w pobliżu dworca PKP. Czterokondygnacyjny parking będzie miał 300 miejsc postojowych dla samochodów, a także stanowiska dla rowerów, skuterów i motocykli. Inwestycja zakończy się w 2020 roku.  Kosztuje ponad 19,4 mln zł, z czego 14, 3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 stycznia 2019 r.

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.22.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Organizacja ferii zimowych. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola postępowania związanego z wydatkowaniem środków finansowych na przewóz młodzieży na zawody sportowe przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu oraz szkoły publiczne – ciąg dalszy. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast