Miesiąc: maj 2019

Informacja o projekcie na rzecz rodzin

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy: odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2019 r.

Oświęcim, dnia 30 maja 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia

Oświęcim, dnia 27 maja 2019 r. Znak sprawy: GA.6720.2.2019.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Oświęcim. MZK zakończył kompletowanie nowego taboru

Dwa nowe autobusy marki Solaris

Miejski Zakład Komunikacji sfinalizował wymianę blisko połowy swojego taboru.  Spółka zakupiła 20 autobusów, w tym 19 solarisów i mały marki Mercedes – Benz. Pozyskała na to blisko 18 mln zł z funduszy unijnych, co stanowi 85 proc. kosztów. Realizacja umowy, która opiewała na kwotę 21 mln zł  trwała dwa lata. Pozostałe pieniądze wyłożyła spółka. Autobusy są klimatyzowane oraz wyposażone w Wi-Fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Są też bardzo

Oświęcim. Wystawa nawiązująca do wizyty Jana Pawła II w parku na Zasolu

Papież Jan Paweł II w KL Auschwizt

W ramach wspólnego świętowania 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Biuro Programu „Niepodległa”, od 2 czerwca do 31 sierpnia 2019 r., organizuje cykl wystaw plenerowych pt. „Polski Album Rodzinny: Wielka Pielgrzymka”. – Na wielkoformatowych wydrukach zaprezentowane zostaną zdjęcia Polek i Polaków – mieszkańców Warszawy, Krakowa, Gniezna, Częstochowy, Wadowic, Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej i Nowego Targu – witających Ojca Świętego Jana Pawła

Oświęcim. Koncert Wolności

Na białym tle napis 89 2019 Oświęcim

7 czerwca o godzinie 17 na rynku odbędzie się Koncert Wolności,  podczas którego usłyszymy pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu duetu Adriana Domagały i Marcina Borowskiego oraz koncert zespołu Krzywa Alternatywa. Stanie też Namiot Wolności ze specjalnymi aktywnościami dla dzieci i dorosłych dotyczącymi 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca 1989 roku. Na uczestników czekać będą specjalne upominki i nagrody ze znakiem obchodów.

Oświęcim. Plastusiowy pamiętnik i plamy” w OCK na Dzień Dziecka

Plakat na Dzień Dziecka

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci duże i małe oraz… dorosłe 1 czerwca 2019 roku na Dzień Dziecka z Oświęcimskim Centrum Kultury. O godzinie 15 w holu OCK odbędzie się podsumowanie konkursów plastycznych, wręczenie nagród i otwarcie wystaw XXIII Konkursu Plastycznego “Moje marzenia” i IX Konkursu Plastycznego “Lubię smoki”. O godzinie 16 w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury zostanie zaprezentowany spektakl muzyczny pt. “Plastusiowy pamiętnik i plamy”.

Oświęcim. Powrót do czasów dzieciństwa. Wystawa klocków Lego w Oświęcimskim Centrum Kultury

Plakat zapraszający na wystawę klocków Lego

Oświęcimski Centrum Kultury zaprasza 1 czerwca w godzinach od 12 do 19 na wystawę klocków Lego z prywatnych kolekcji zapaleńców, którzy nie chcą dorosnąć pt. “Powrót do przeszłości”. – Zaprezentowane zostaną unikatowe zestawy klocków Lego z lat 80. i 90. XX wieku – z czasów, w których klocki były nieosiągalnym marzeniem, a duże zestawy śmiało można było nazwać dobrem luksusowym. Wystawa będzie wielką podróżą do przeszłości dla starszych i młodszych. Dla tych

Font Resize
Contrast