Miesiąc: październik 2019

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 15.30 w sali Nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej

Oświęcim, dnia 22 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.104.3.2019.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39

Oświęcim. Wysokie dotacje miasta zachęcają oświęcimian do wymiany pieców

Dymiący piec

W Oświęcimiu, w tym roku,  znikną 184 stare 'kopciuchy”. Po raz pierwszy odnotowano tak duże zainteresowanie mieszkańców wymianą pieców. Skłania do tego wysokie dofinansowanie, które można otrzymać z urzędu miasta. Na wymianę pieców miasto przekaże w formie dotacji blisko 1,2 mln zł, w tym 300 tys. zł to udział firmy Synthos we wspólnej walce z

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 października 2019 r. – ws. Budowy Nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy ok. 200MW

Oświęcim, dnia 22 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w

Oświęcim. Oświadczenie Urzędu Miasta

Budynek Urzędu Miasta Oświęcim

W odniesieniu do informacji prasowych o planach budowy w Polsce, przez właściciela firmy Synthos, modułowego reaktora wyjaśniamy, że Urząd Miasta Oświęcim nie otrzymał żadnych wniosków w tej sprawie. Nie znamy ani lokalizacji, ani szczegółów planowanej inwestycji. W tej sytuacji trudno komentować doniesienia medialne. W przypadku tej inwestycji obok zapisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

Oświęcim. Zamknięty odcinek ulicy Olszewskiego w związku z przebudową

Dzisiaj ruszył kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Olszewskiego. Dlatego ulica od ronda przy ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki z możliwością dojazdu od ul. Olszewskiego na stację benzynową będzie zamknięta. Objazd do drogi wojewódzkiej 933 i drogi krajowej 44 oraz ul. Olszewskiego prowadzi przez ul. Słowackiego i ul. Dąbrowskiego.

Oświęcim. Alkoholowe testery dla policjantów

Prezydent Oświęcimia przekazuje testery komendantowi policji i naczelnikowi ruchu drogowegoo

Oświęcimska policja ma cztery nowe urządzenia AlcoBlow. Przekazał je komendantowi Robertowi Chowańcowi i naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Grzegorzowi Żmudce prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Testery są łatwym w użyciu, podręcznym narzędziem wykorzystywanym do kontroli trzeźwości kierowców. Zostały zakupione z pieniędzy Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta prezydent mówił, że bezpieczeństwo

Oświęcim. Ulica Młyńska została przedłużona i przebudowana

Ulica Młyńska

Niedawno zakończyła się przebudowa ulicy Młyńskiej. Droga została wydłużona aż do ul. Orląt Lwowskich, co znacznie ułatwia poruszanie po tej części osiedla. Inwestycja obejmowała też budowę chodników, nowej nawierzchni ulicy, oświetlenia ulicznego i roboty wodno-kanalizacyjne. Kosztowała ponad 2,3 mln zł. Droga umożliwia też dojazd do niezagospodarowanych do tej pory terenów, które będą wykorzystywane pod budownictwo