Miesiąc: październik 2021

Oświęcim. Ulica Kolbego zmieniła wygląd

Przejście dla pieszych na wyremontowanej ulicy Kolebgo, na psach widząc przechodzącą kobietę

W ostatnich dniach zakończyła się przebudowa drogi powiatowej – ul. Kolbego, Była to dwuletnia inwestycja, w ramach której najpierw zmodernizowano odcinki ul. Powstańców Śląskich. Łącznie kosztowała blisko 7 mln zł . Prace na  dwukilometrowym odcinku ul. Kolbego obejmowały przebudowę jezdni i ciągów pieszo-rowerowych poprzez poszerzenie do szerokości 4 metrów wraz z wydzieleniem chodnika i ścieżki

Oświęcim. Zakończyła się przebudowa ulicy Piłsudskiego i ulicy Kościeleckiej

Chodnik i nowa nawierzchnia jezdni ulicy Kościeleckiej. W tle widać budynek przedszkola

Drogi mają nowe nawierzchnie i chodniki. Są nowe lampy i więcej miejsc postojowych. Przy ulicy Piłsudskiego na Starym Mieście odnowiono ponad 541-metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury aż do skrzyżowania z ulicą Chopina. Drogowcy przebudowali jezdnię, chodniki, zjazdy, pobocza oraz elementy odwodnienia oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Są dodatkowe

Obwieszczenie

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz