Miesiąc: październik 2021

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały o stypendiach sportowych

trzy pola, które odpowiadają rozmowie trzech osób

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Stanowisko w/s ataków działaczy PiS na działania Prezydenta Oświęcimia

W przestrzeni publicznej w ostatnim czasie wielokrotnie pojawiały się ataki różnych działaczy PiS na Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta w kontekście kampanii informacyjnej miasta „Tworząc wadliwe prawo rząd PiS pozbawił miasto Oświęcim 11milionów złotych”. Działania miasta dotyczące informowania mieszkańców o sytuacji finansowej są zgodne z prawem i wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Regionalna Izba

Polski Fundusz Rozwoju. Zaproszenie na webinarium Agencji Rozwoju Przemysłu – Centra Obsługi Przedsiębiorców ARP – wsparcie finansowe, jakie możemy zaoferować lokalnym firmom

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. w ramach obchodów 30-lecia działalności, otwiera trzeci cykl bezpłatnych webinariów prezentujących kompleksową ofertę finansową. Webinary mają charakter lokalny i skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP lub prowadzących dużą firmę.  Już 7 października 2021 r. (czwartek), o godzinie 11.00, odbędzie się webinar skierowany do przedsiębiorców z województwa małopolskiego, śląskiego oraz