Tag: decyzja o środowiskowych uwarunkowanaich

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 27 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.12.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 15 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 36 §1, art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 lutego 2019 r.

Oświęcim, dnia 8 lutego 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.22.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 stycznia 2019 r.

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.22.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2019 r.

Oświęcim, dnia 9 stycznia 2019 r. Znak sprawy:  GA.6220.12.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 grudnia 2018 r.

Oświęcim, dnia 13 grudnia 2018 r. Znak sprawy:  GA.6220.21.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Font Resize
Contrast