Tag: rewitalizacja

Konsultacje społeczne ws. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, które będą trwały w dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji na temat projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta

AKTUALIZACJA GPR – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Przewidziano następujące formy prowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, za pomocą formularza uwag, który będzie dostępny na stronie internetowej miasta w zakładce „Rewitalizacja” i w Biuletynie Informacji Publicznej lub w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Rozwoju

Aktualizacja GPR – przedłużenie naboru kart projektów rewitalizacyjnych

Baner informujący o aktualizacji GPR oraz herb miasta

Nabór kart projektów rewitalizacyjnych został przedłużony. Prowadzony w ramach procedury zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” nabór kart projektów potrwa do 31 stycznia 2019 roku.  Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmiany lub usunięcia zadania znajdującego się w obowiązującym GPR można dokonać poprzez formularz dostępny online. Link do ankiety dostępny jest poprzez kliknięcie w baner znajdujący się poniżej. Podczas wysyłania

Aktualizacja GPR – przedłużenie naboru kart projektów rewitalizacyjnych

Baner informujący o aktualizacji GPR oraz herb miasta

Nabór kart projektów rewitalizacyjnych został przedłużony. Prowadzony w ramach procedury zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” nabór kart projektów potrwa do 7 grudnia 2018 roku.  Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmiany lub usunięcia zadania znajdującego się w obowiązującym GPR można dokonać poprzez formularz dostępny online. Link do ankiety dostępny jest poprzez kliknięcie w baner znajdujący się poniżej. Podczas wysyłania

Aktualizacja GPR – nabór kart projektów rewitalizacyjnych

Baner informujący o aktualizacji GPR oraz herb miasta

W związku z przystąpieniem do zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” od 6 do 20 listopada 2018 roku trwa nabór kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmiany lub usunięcia zadania znajdującego się w obowiązującym GPR można dokonać poprzez formularz dostępny online. Link do ankiety dostępny jest poprzez kliknięcie w baner znajdujący się poniżej. Przed wysłaniem wypełnionego formularza należy go również

Font Resize
Contrast