Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (05.2013)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 03.04.2013 r. (uzupełnionego w dniu 30.04.2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 22.04.2013 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez P. Marię Krzyżowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska – działającą w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (05.2013)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 18 marca 2013r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.04.2013r

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 15 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 3/13, znak: WI-IX.7840.1.10.2012 o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – po rozpatrzeniu wniosku o wydanie ww. decyzji, złożonego 30 listopada 2012 r.,

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.04.2013r

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 16 kwietnia 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7840.1.9.2012 Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – do czasu wyjaśnienia prawidłowości badania ksiąg wieczystych dla działek objętych ww. inwestycją oraz do czasu rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy

Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska

 W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Oświęcim

I. Przedmiotem zbycia jest: Radiowóz Straży Miejskiej w Oświęcimiu marki Fiat Doblo typ 223, kolor granatowy z oznaczeniami Straż Miejska , rok produkcji 2005 r, pojemność 1248 cm3, przebieg ok. 419999 km, wyposażenie przystosowane dla potrzeb straży miejskiej . Pojazd jest niesprawny ( m.in. uszkodzona skrzynia biegów , niesprawny silnik , uszkodzone drzwi przesuwane , niekompletna tapicerka) Cena

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (03.2013)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),   WOJEWODA

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (03.2013)

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (02.2013)

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)   WOJEWODA MAŁOPOLSKI   zawiadamia,