Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.05.2014)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 25.04.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.1.2014 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową