Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 09.01.2015 r. została wydana decyzja Nr 2/15 o symbolu WAB.6747.8.2014 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D od km 0+025,80m do km 0+190,60m ul. Nowej wraz z budową chodnika, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową oświetlenia ulicznego”, na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 08.01.2015 r. została wydana decyzja Nr 1/15 o symbolu WAB.6747.4.2014 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L,w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD budowa ścieżki

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (26.01.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. decyzji Nr 3/15 na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32” na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.12.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odcinek A – B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C – D)”, na wniosek z dnia 19.11.2014 r., (uzupełnionego w dniu 12.12.2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 03.12.2014r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost reprezentującego pracownię Inżynierską

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (09.12.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 05.12.2014 r. zostało wydane ponowne zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wyłączeniem z zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym: 1478/21 oraz zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (25.11.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 18.11.2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.4.2014 o podjęciu postępowania administracyjnego oraz ponowne zawiadomienie znak: WAB.6747.4.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (21.11.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, które zostało wszczęte na wniosek z dnia 30 kwietnia 2014 r. data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 3 kwietnia 2014 r.), Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 –

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (23.10.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym ze względu naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i ustalenia nowego terminu – do dnia 14 listopada 2014 r. – po rozpatrzeniu

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.10.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.8.2014 z dnia 26.09.2014 r. o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 06.12.2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi obejmującej działkę 1007/26 o pow.697 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich. Działka położona