Miesiąc: lipiec 2011

Tour de Pologne na oświęcimskim rynku

Urząd Miasta Oświęcim serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i okolic w dniu 3 sierpnia do miasteczka startowego na oświęcimskim rynku. Przed startem IV etapu wyścigu kolarskiego 68. Tour de Pologne od godziny 10:30 przygotowane są atrakcje dla dzieci i dorosłych: pokazów akrobatyki rowerowej, tańca, walk rycerskich, walk karate oraz występ zespołu folklorystycznego. Przewidziano również konkursy z nagrodami. Start honorowy wyścigu zaplanowano o godz. 12:39. 

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 


Data i godzina wydania komunikatu-ostrzeżenia: 28.07.2011 12:00.
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody.
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10.00 dnia 28.07.2011 10:00 – 29.07.2011 10:00
Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: W ciągu najblizszej doby w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, głównie w górach, istnieje możliwość gwałtownych wzrostów poziomu wody w miejscu wystąpienia opadu z mozliwością lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta na działalność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – egzekwowanie zaległości czynszowych.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu,
uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr VII/75/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu, uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 204 r. w części dotyczącej jednostki planistycznej KS.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje jednostkę planistyczną KS, leżącą pomiędzy ulicami Sadową i Zatorską w Oświęcimiu.

Zamknięcie Rynku na czas Tour de Pologne

Urząd Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że w dniach od 2 sierpnia 2011r. (wtorek) od godz. 20.00 do 3 sierpnia 2011r. (środa) do godz. 17.00 na Rynku Głównym w Oświęcimiu obowiązywać będzie oznakowanie czasowej organizacji ruchu na czas organizacji startu 4 etapu 68.Tour de Pologne UCI Pro Tour w związku z organizacją na Rynku Głównym Miasteczka Startowego i imprez towarzyszących.
  Zmiana polegać będzie na zamknięciu dla kołowego ruchu ogólnego Rynku Głównego wraz ulicami towarzyszącymi tj. ul. Mayzla, Plebańskiej, Solskiego, Stolarskiej, Mickiewicza, Mały Rynek, Klasztornej, Piastowskiej oraz Jagiełły na odcinku od Rynku Głównego do ul. Ks. Jana Bosko.

Za utrudnienia przepraszamy!
 

Komunikat ostrzegawczy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data i godzina wydania komunikatu-ostrzeżenia: 27.07.2011 10:00.
Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 10.00 dnia 27.07.2011 10:00 – 28.07.2011 10:00
Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: W związku z aktualną sytuacją hydrologiczną oraz prawdopodobnymi nadal opadami burzowymi w zlewni Wisły, istnieje możliwość gwałtownych wzrostów stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych a na dopływach Wisły miejscami powyżej stanów alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %.

48. Tydzień Kultury Beskidzkiej

W dniach od 30 lipca do 7 sierpnia 2011 roku na pięciu głównych estradach – w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu – odbywać się będą koncerty w ramach 48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. Impreza jest doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również do zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie orientalną kulturą innych państw i narodów. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej.

Ogłoszenie

Urząd Miasta Oświęcim zamierza stworzyć bazę danych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, spełniających wymogi określone w art.10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 – t.jedn.). Mieszkańcy miasta zainteresowani ujęciem ich w w/w bazie danych, mogą złożyć aplikacje w Urzędzie Miasta –

Font Resize
Contrast