Miesiąc: lipiec 2011

Brązowy medal ME Juniorów dla zawodniczki UKP Unia Oświęcim

 

 

Katarzyna Górniak zdobyła brązowy medal w pływaniu na 50 metrów stylem grzbietowym podczas rozgrywanych w Belgradzie Mistrzostw Europy Juniorów. Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia Oświęcim, podczas rozegranego kilkadziesiąt minut wcześniej półfinału, ustanowiła również nowy rekord Polski Juniorów 16-letnich rezultatem 0.29,13 sekundy. W finale osiągnęła nieznacznie gorszy czas 0.29,23 sekundy. Wynik ten wystarczył do zdobycia 3 miejsca w Europie.

Janusz Chwierut od dzisiaj pełni funkcję prezydenta miasta

Janusz Chwierut z dniem 11 lipca 2011 roku pełni funkcję prezydenta miasta Oświęcim. Objęcie urzędu odbyło się dzisiaj kilka minut po dziewiątej. Decyzję premiera RP Donalda Tuska o wyznaczeniu do „wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Oświęcim w okresie niezdolności do pracy Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Jacka Grossera z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta”, wręczył prezydentowi Mirosław Chrapusta,  dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Przebudowa ul.Krasickiego

W Oświęcimiu w drugiej połowie lipca rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa. Tym razem będzie to długo oczekiwana przebudowa ulicy Krasickiego w Starym Mieście. Inwestycja będzie obejmować odcinek drogi o długości 370 metrów od skrzyżowania z ulicą Górnickiego do budynku przy ul. Krasickiego 26. Zmieniona zostanie nawierzchnia, wymienione zostaną chodniki, zjazdy do ulicy, elementy kanalizacji -nakrywy studni rewizyjnych oraz nowe studzienki ściekowe dla odwodnienia drogi. Zabezpieczona zostanie skarpa po prawej stronie drogi na długości 73 metrów.

IV otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr LXXV/850/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011"

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 7 lipca 2011 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

I. Rodzaj zadania, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży na os. Stare Stawy w Oświęcimiu.  

48. Tydzień Kultury Beskidzkiej

W dniach od 30 lipca do 7 sierpnia 2011 roku na pięciu głównych estradach – w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu – odbywać się będą koncerty w ramach 48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. Impreza jest doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również do zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie orientalną kulturą innych państw i narodów. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej.

“Działamy lokalnie i profesjonalnie” – projekt szkoleń dla organizacji pozarządowych

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Krakowie rozpoczął realizację nowego projektu przeznaczonego dla organizacji pozarządowych realizowanego w ramach priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach praktyk „Dobre rządzenie”. Celem projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” jest profesjonalizacja i wzmocnienie małopolskich NGO s, zwiększenie skuteczności ich działania i podniesienie standardów funkcjonowania. Projekt będzie realizowany od stycznia 2011 do 2012 roku.