Miesiąc: lipiec 2011

Sytuacja na Sole i Wiśle

Po ostatnich ulewnych deszczach stan wody na Sole wynosi 395 cm, czyli jest 25 cm powyżej stanu ostrzegawczego. Ta sytuacja spowodowana jest głównie zrzutami wody z Tresnej, Czańca i Porąbki, które wynoszą 116 m. sześc./s. Obserwuje się jednak  tendencję  spadkową. Soła płynie w korycie. Nie ma zagrożenia powodziowego. Woda w Wiśle poniżej stanu ostrzegawczego

Projekt “Przedsiębiorczy naukowiec”

Firma Pm2pm sp. z o.o. z Krakowa zaprasza do udziału w Projekcie: „Przedsiębiorczy Naukowiec”. II Edycja Projektu trwać będzie od 3 października do 22 grudnia 2011r. Program szkoleń przewiduje moduły tematyczne z zakresu funkcjonowania firm odpryskowych typu spin out/off oraz zarządzania projektem innowacyjnym z uwzględnieniem międzynarodowych standardów IPMA. Wartość dodaną tego przedsięwzięcia będzie stanowiło przygotowanie, w czasie doradztwa grupowego i indywidualnego, przy konsultacji z specjalistami – praktykami profesjonalnych biznesplanów. Będą one mogły stać się podstawą do uruchomienia konkurencyjnej działalności typu spin out/off.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 lipca 2011 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Karnym w Wadowicach.

Temat posiedzenia:
1.Zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Wadowicach – posiedzenie wyjazdowe.

Pierwsze miejsce Oświęcimia w Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolski

Miasto Oświęcim zajęło pierwsze miejsce w  małopolskiej edycji  XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011 w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców. Za Oświęcimiem uplasowały się kolejno Wieliczka, Chrzanów i Nowy Sącz.  Sportowy turniej był prowadzony od 26 maja do 1 czerwca 2011 roku w całym kraju. Po raz trzeci był organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Organizatorzy propagują aktywny wypoczynek i chcą przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców miast do uczestnictwa w różnych formach rekreacji. W Małopolsce impreza odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Na podstawie danych przekazanych przez organizatorów oraz wizytacji wybranych imprez, komisja Sportowego Turnieju Miast Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie ustaliła, że w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyło 40 miast, które zostały sklasyfikowane w zależności od liczby mieszkańców w sześciu grupach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej cz.pgr 2435/1 przy ul.Jagiełły z przeznaczeniem na cele handlowe i komunikacyjne.