Miesiąc: wrzesień 2011

Za nami Święto Miasta

Przez dwa dni mieszkańcy miasta bawili się na imprezach i koncertach przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Oświęcimskie Centrum Kultury. Największą atrakcją były występy zespołów Perfect i Feel oraz pokaz ogni sztucznych.

Strażacy z PSP świętowali  otwarcie strażnicy, a na zamku można było uczestniczyć w organizowanym po raz pierwszy w naszym mieście Święcie Soli.

Po raz kolejny organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych. 

Z kolei podczas Małopolskiego Pikniku Europejskiego można było uzyskać m.in. informacje o pozyskiwaniu środków unijnych.

Dotacje na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej

Do 30 września 2011 roku mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o dotację na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Weszła bowiem w życie uchwała Rady Miasta w  sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska tel. 33 8429123

Uczcili pamięć bohaterów II wojny światowej

 

 

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut wraz z zastępcą Marią Pędrak, radnymi oraz przedstawicielami władz powiatu, gminy, instytucji działających w mieście, organizacji kombatanckich przy udziale młodzieży i mieszkańców miasta, oddali hołd bohaterom II wojny światowej, w 72. rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2011 r. uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Święto Soli

3 września 2011 roku przypada 720 rocznica otrzymania przez miasto Oświęcim przywileju do handlu solą wielicką nadanego przez księcia cieszyńskiego Mieszka I.
W związku z rocznicą  Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zapraszają na drugą część Święta Soli, które odbędzie  się  4 września br. na dziedzińcu zamku oświęcimskiego  w godzinach od 10 – 18.

Święto Miasta

Święto Miasta Oświęcim to święto grodu i jego mieszkańców.

Okazja do przypomnienia bogatej historii i tradycji miasta, jak również do wspaniałej zabawy.

W roku bieżącym zapraszamy do wspólnej zabawy od 2 do 4 września.  

 

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM  O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI W ROKU 2012

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim, niestanowiących  własności  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,poz.1568 z późn. zm.)  

ogłaszam, że do dnia 15.09.2011 r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na nakłady konieczne związane z ochroną zabytków na prace w 2012  r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 września 2011 r. o godz. 15.30  w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu przy ul. Bema 12.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta na działalność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – egzekwowanie zaległości czynszowych.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Font Resize
Contrast