Miesiąc: wrzesień 2011

Paweł Warchoł nagrodzony w Macedonii

Paweł Warchoł, oświęcimski grafik, otrzymał kolejną nagrodę na 39. międzynarodowej wystawie rysunku w Macedonii.
Jest to już 47 nagroda  w dorobku  artysty. Nagrodzony rysunek z cyklu „Holzmachiny”  powstał na plenerze w Gewgeliji (Macedonia), zorganizowanym przez Światową Galerię Rysunku OSTEN w Skopje oraz fundację Apollonia w Gewgeliji.
Na  spotkaniu w Urzędzie Miasta gratulacje Pawłowi Warchołowi złożyła zastępca prezydenta Maria Pędrak. -Pana osiągnięcia na krajowych i międzynarodowych konkursach, których nie sposób dzisiaj zliczyć, są dla nas mieszkańców Oświęcimia powodem do dumy. Są też doskonałą promocją naszego miasta-powiedziała.

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. 

Przetarg odbędzie się  w dniu 20 października 2011 r.  o godz. 9ºº   w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Modlitwa o pokój w Oświęcimiu – w ramach II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia

 

 W dniach 1-5 października w Krakowie będzie odbywał się II Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM – Word Apostolic Congres On Mercy). W Łagiewnikach jest spodziewanych ok. 2 tys. uczestników z 68 krajów świata. W Kongresie weźmie udział 150 gości specjalnych, którzy będą celebrowali liturgię, głosili wykłady i składali świadectwa. Takie informacje podał Ks. Robert Tyrała, koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI
W ROKU 2012 ( II NABóR)

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim, niestanowiących  własności  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,poz.1568 z późn. zm.) 

ogłaszam, że do dnia 20.12.2011 r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na nakłady konieczne związane z ochroną zabytków na prace w 2012  r.

Rusza budowa kanalizacji w dzielnicy Dwory


W pierwszej dekadzie października ruszy budowa kanalizacji w dzielnicy Dwory.  Wczoraj w Urzędzie Miasta podpisana została umowa z wykonawcą firmą Budkomplex  z Bochni. Zakres prac jest duży i przewiduje budowę 6,75 km kanalizacji sanitarnej oraz pięciu przepompowni ścieków.

-W tym roku wykonana zostanie kanalizacja wzdłuż ulicy Zwycięstwa i pod torami kolejowymi a także przepompownia-zapowiada Wojciech Nowak z Budkomplex-u.
Budowa kanalizacji w tej dzielnicy miasta zakończy się w 2013 roku.

-To duże wyzwanie dla nas i państwa firmy -powiedział podczas podpisania umowy pełniący  funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

Świadomi Zagrożenia – kampania społeczna Lasów Państwowych

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec.

Lasy Państwowe rozpoczęły pierwszą społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, która ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby pożarów lasów powodowanych przez człowieka.

Kampania współfinansowana jest ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą ważność

W Oświęcimiu trwa wymiana dowodów osobistych, wydanych w 2001 roku. Mija bowiem dziesięć lat obowiązywania dokumentu. Do końca roku dowody będzie jeszcze musiało wymienić około pięciuset mieszkańców miasta.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem ważności terminu dokumentu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pokój 5.
-Pozwoli to na szybką wymianę, by nie pozostać bez ważnego dokumentu i nie napotykać na problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i bankowych oraz przy podróżowaniu poza granicami naszego kraju – wyjaśnia Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy ul.:
1. Pileckiego 7-9
2. Pileckiego 16-18

 

Font Resize
Contrast