Miesiąc: wrzesień 2011

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały o inicjatywie lokalnej

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 30 września 2011 r. rozpoczęcie konsultacj
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Temat posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Oświęcim za 2010r.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

“Biały Orlik” na Zasolu jeszcze w tym roku

 Urząd Miasta otrzymał promesę środków finansowych w wysokości do 300 tys. zł  z Ministerstwa Sportu i Turystki na „Białego Orlika”. Koszt powstania takiego lodowisko to 600 tys. zł. Pozostałe 300 tys. zł dołoży miasto. Na ostatniej sesji radni, na wniosek pełniącego funkcję prezydenta Janusza Chwieruta, podjęli uchwałę w sprawie dofinansowania inwestycji. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę „Białego Orlika”.  Składane lodowisko o powierzchni ok. 400 m. kw. stanie jeszcze w tym roku  na poliuretanowej nawierzchni istniejącego już kompleksu „Orlika” na osiedlu Zasole.

Komunikat wyborczy

Prezydent Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. będzie udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. 4 – w dniach od 19 września do 3 października 2011 r. – w godzinach pracy Urzędu.

Ćwiczenia PSP

Komenda Powiatowa Pańtwowej Straży Pożarnej informuje, że w dniach 26 i 27 września odbędą się wojewódzkie ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy Firmy Sytnhos Dwory. 

26 września prowadzone będą ćwiczenia dowódczo- sztabowe w budynku Zakładowej Służby Ratowniczej Sytnhos Dwory w godzinach 9-12.
27 września ćwiczenia taktyczno-bojowe rozpoczną się o 9 a zakończą o 15. Ta część działań operacyjnych odbywać się będzie zarówno na terenie firmy Synthos jaki i w mieście w okolicach m.in. żwirowni.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w budynku przy

ul. Leszczyńskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Problem wykluczenia społecznego określonych grup społecznych i zapobieganie temu zjawisku – wizytacja budynku przy ul. Leszczyńskiej 2.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast