Miesiąc: lipiec 2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Batorego, ul. Konopnickiej, ul. Stara Droga.

Kolejna edycja akcji “Weź paragon”

Ruszyła ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon". Od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. kontrolerzy skarbowi będą sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych w miejscowościach turystycznych i przypominać o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Wsparcia akcji udzielił Andrzej Mleczko.
 

Piknik rodzinny w Galerii Książki “Sieciaki na wakacjach”

Miejska Biblioteka Publiczna "Galeria Książki" serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami 31 lipca o godz. 16:00 do udziału w pikniku rodzinnym "Sieciaki na wakacjach", podczas którego zostanie przybliżona tematyka Internetu – a wszystko to w formie świetnej zabawy. W programie gry oraz zabawy plastyczne i ruchowe na świeżym powietrzu, wspólna gra w sieciakową grę planszową, Sieciokino, Megacentrum Zabezpieczeń. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

1 sierpnia w godzinę “W”

1 sierpnia (w czwartek) rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji w godzinę „W” tj. o godz. 17.00 delegacja Miasta Oświęcim odda hołd bohaterom tamtych wydarzeń.
W ramach obchodów przewidziano:
 – składanie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Tadeusza Kościuszki,
– składanie kwiatów pod Ścianą Śmierci KL Auschwitz,
 – włączenie syren alarmowych OSP na jedną minutę.

Zachęcamy wszystkie jednostki OSP do uruchomienia syren alarmowych na 1 minutę, a mieszkańców do włączenia się w obchody poprzez udział w uroczystości składania kwiatów oraz symboliczne zatrzymanie się w chwili włączenia syren.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości

 

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI
W ROKU 2014

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim, niestanowiących  własności  miasta  Oświęcim

 

Na podstawie  art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594) oraz art.81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) ogłaszam, że do dnia 15.09.2013r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na nakłady konieczne związane z ochroną zabytków na prace w 2014r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO (25.07.2013)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2013 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”  na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.), złożony do Starosty

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie   Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania   do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.   Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267),   WOJEWODA

Rynek z poślizgiem

Zbliża się umowny termin zakończenia przebudowy rynku. Nie widać jednak, by inwestycja zmierzała ku końcowi. Obecnie przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej w zachodniej części. Robotnicy układają również granitową płytę w centralnej części rynku. Prowadzone są też prace przy budowie fontanny. Wszystko więc wskazuje na to, że nie uda się skończyć przebudowy starówki do końca lipca 2013 r. Dlatego miasto zwróciło się do wykonawcy, by ten określił ostateczny termin zakończenia prac na rynku wraz z harmonogramem.

Targowisko na ukończeniu. Trwają procedury odbioru inwestycji

 
Choć modernizacja środkowej części targowiska miejskiego przy ul. Dąbrowskiego jest na ukończeniu, to jeszcze nie można  z niego korzystać. Miasto musi najpierw odebrać inwestycję od wykonawcy i uzyskać z nadzoru budowlanego pozwolenie na jej użytkowanie. Kupcy i klienci będą mogli tutaj powrócić w sierpniu.
Ta cześć targowiska prezentuje się bardzo nowocześnie. Stanął tu nowy budynek socjalny. Teren w tej części ma nową nawierzchnię i zadaszone stanowiska. Całość jest oświetlona.  Przebudowane zostały toalety i przybyło miejsc parkingowych.

Font Resize
Contrast