Miesiąc: listopad 2014

Mikołajowa zabawa na oświęcimskim rynku

 
5 grudnia na oświęcimskim rynku stanie mikołajowe miasteczko. Święty Mikołaj zamieszka przez jeden dzień w Oświęcimiu razem z ekipą elfów oraz resztą swoich bajkowych przyjaciół. Wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami miasta zapali światełka na nowej,10 – metrowej  miejskiej choince. – Zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko dzieci. Będą prezenty, konkursy, słodkości i pozytywna, radosna przedświąteczna atmosfera – zachęca Marek Tarnowski naczelnik wydziału promocji.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Ustalenie stałych termonów posiedzeń Komisji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radni oraz prezydent złozyli ślubowanie

 

 Na uroczystej sesji Rady Miasta 27 listopada 2014 r., inaugurującej VII kadencję, 21 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie. Wybrano przewodniczącego rady, którym został Piotr Hertig i jego zastępcę Elżbietę Kos oraz szefów pięciu komisji stałych: Janinę Barcik budżetu i rozwoju miasta, Michała Homę komisji rewizyjnej, Andrzeja Jakubowskiego ochrony zdrowia, środowiska i opieki społecznej, Adama Góralczyka prawa i porządku publicznego oraz Sylwię Żak kultury, oświaty, sportu i rekreacji.

Ślubowanie złożył  też prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. W expose, obok podziękowań za otrzymane od wyborców zaufanie i gratulacji dla radnych,  przedstawił najbliższe plany i zamierzenia.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                     Statut Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                                         Rozdział I
                                                                 Postanowienia ogólne
                                                                           

Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim II kadencji (2016-2017):

 

Uczniowie szkoł podstawowych:

  • Alina Gimbiej

– Szkoła Podstawowa Sportowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Nr 1

  • Roksana Zasadni

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi

  • Amira Szczerbowska

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego

  • Marcin Moruń

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego

  • Martyna Scąber

– Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju

  • Anna Urbańczyk

– Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych:

  • Natalia Durak
  • Agata Pytlik
  • Laura Żołna

-Miejskie Gimnazjum Nr 1 z klasami sportowymi w ZSNr 1
 

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 20 listopada 2014r.

Znak sprawy:
GA.6721.75.6.2014.II

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz. 647 z 2012 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr LVII/1101/14 z dnia 29 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 20 listopada 2014r.

Znak sprawy:
GA.6721.72.18.2014.II

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz. 647 z 2012 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr LIV/1050/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Font Resize
Contrast