Miesiąc: styczeń 2016

Od 1 lutego ulica Szpitalna zamknięta

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że wykonawca robót budowlanych na ul. Szpitalnej w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD", z dniem 1 lutego br. przewiduje zamknięcie ul. Szpitalnej na odcinku 350 m od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Dojazd do osiedla przy ul. Szpitalnej możliwy będzie od ul. Krasińskiego.

Warto dodać, że Miasto Oświęcim wspiera tą inwestycję kwotą 800 tys. zł.

 

71. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim

W 71. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich władze miasta oddały hołd i złożyły kwiaty w miejscach pamięci na terenie miasta.
O godz. 10.00 placu Tadeusza Kościuszki odbyły się główne uroczystości miejskie, podczas których kwiaty złożył Prezydent Miasta Oświęcim p. Janusz Chwierut, kombatanci, delegacje miast z Włoch: Arezzo, Cori, Savigliano, Niemiec: Breisach, Hanowver, Kerpen, Francji – Ballan Mire, Ukrainy – Sambor, Serbi – Kragujevac, radnych, władz powiatu, przedstawicielie szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych. Salwę honorową oddali żołnierze z Kompanii Honorowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach.
O godz. 12.30 odbyły się państwowe obchody 71. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, w których uczestniczyli m.in. byli więźniowie obozu Auschwitz oraz innych obozów, ocaleni z Holokaustu, prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Anna Maria Anders, przedstawiciele władz państwowych Polski, ambasadorowie i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, pracownicy muzeów i miejsc pamięci. W uroczystościach udział wzięła także reprezentacja władz Miasta Oświęcim oraz miast partnerskich.
 

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Starosta Oświęcimski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “budowa drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu – Etap I w km 0+020.0 do km 0+626.4”, na wniosek z dnia 4 grudnia 2015r. (uzupełniony w dniu 18 stycznia 2016r. zgodnie z wezwaniem z dnia 18 grudnia 2015r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego

Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Prezydent Miasta Oświęcimia zaprasza mieszkańców i interesariuszy procesu na otwarte spotkanie – w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 -2025”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki, w auli św. Wawrzyńca.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kondolencje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej serdecznej Koleżanki Marii Grubki, wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Miasta

Opłata za psa bez ulgi w 2016 roku

 

Informujemy mieszkańców miasta, że stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosić 60,00 zł rocznie od jednego psa. Organ nadzoru, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa uchylił uchwalone przez Radę Miasta i obowiązujące w poprzednich latach ulgi dla emerytów i rencistów oraz zwolnienia z opłat rodziców lub opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, bez względu na wiek. Dlatego osoby korzystające z tych ulg w latach ubiegłych, począwszy od 2016 r., będą musiały uiścić opłaty od posiadania psów w kwocie 60 zł.

Fot. Agata Jezior

Font Resize
Contrast