Miesiąc: luty 2016

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Oświęcim, dnia 23 lutego 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.81.11.2016.II

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XVII/300/15 w dniu 23 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi.
Przedmiotem planu jest teren położony przy ulicy Wysokie Brzegi, wskazany w załączniku graficznym do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 – w terminie do dnia 30 marca 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 43.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Znamy kolejnych wykonawców LFO 2016

 Latynoski wulkan nieskrępowanej muzycznej energii oraz rockowa perełka prosto z Bałkanów – zespoły Che Sudaka oraz Jeremy? dołączają do grona artystów 7. edycji Life Festival Oświęcim!
Che Sudaka zagra na LFO2016 w sobotę, 18 czerwca. Grupę tworzy czwórka Latynosów, którzy blisko piętnaście lat temu zaczęli wspólnie grać na ulicach Barcelony. Od tamtego czasu kwartet wyrobił sobie renomę jednego z najbardziej wartościowych muzycznych towarów eksportowych Hiszpanii. Ich imponująca kariera obejmuje ponad 1500 koncertów w 40 krajach świata, w tym na największych europejskich festiwalach, z węgierskim Sziget na czele.

Fot. lifefestival.pl

 

Główny Partner LFO 2016

 

 

Działania w ramach Roku Praw Człowieka i Tolerancji


 

W ramach Roku Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu zaplanowano realizację wielu działań. Oto lista tych najważniejszych:III. Międzynarodowa Konferencja  "Europa wobec wyzwań XXI wieku – Być Europejką/Europejczykiem – co to znaczy?”, w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka w dniach 12-13 maja 2016
Kontynuacja rozpoczętych w 2014 r. działań. Utworzenie Rady Naukowej przy OIPC skupiającej osoby zaangażowane w działania na rzecz edukacji o prawach człowieka, które wspierać będą wszystkie projekty edukacyjne i budowę wizerunku Oświęcimia – Miasta noszącego tytuł Orędownik Pokoju nadany przez Sekretarza ONZ. Forum za cel stawia sobie edukację i szeroko rozumianą dyskusję o problemach współczesnego świata /

Krystyna Janda jako Maria Callas na LFO 2016

 

Popisowa rola Krystyny Jandy i poruszająca opowieść o sztuce, muzyce i wokalnej wirtuozerii. Spektakl warszawskiego Och-Teatru „Maria Callas. Master Class” zobaczymy w piątek, 17 czerwca 2016, w Oświęcimskim Centrum Kultury. 
"Maria Callas. Master Class" to historia śpiewaczki operowej, która całkowicie poświęciła się sztuce. Ta uczyniła ją szczęśliwą i podziwianą, ale jednocześnie samotną i zawiedzioną życiem. Po raz pierwszy Krystyna Janda wcieliła się w rolę legendarnej śpiewaczki blisko dwie dekady temu, na deskach Teatru Powszechnego.

                                                                                       

                                                                                                  Główny partner LFO 2016 

                                                                                   

Fot. lifefestival.pl

Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

 

 

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu Janusz Chwierut prezydent miasta Oświęcimia zaprasza mieszkańców na ceremonię oddania hołdu bohaterom. Uroczystość na pl. Tadeusza Kościuszki o godz. 12 rozpocznie  hymn państwowy, a potem delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Później uczestnicy przejadą na osiedle Zasole, by pod tablicą upamiętniającą Rotmistrza Witolda Pileckiego złożyć kwiaty.

Nowi reprezentanci oświęcimskich seniorów

Zmienił się skład Oświęcimskiej Rady Seniorów. Poprzednia, powołana w 2012 roku, zakończyła kadencję. Obecnie Oświęcimska Rada Seniorów liczy 12 osób i tworzą ją: Marian Grubka,  Anna Gryzowska,  Krystyna Kądziołka,  Teresa Knapik, Krystyna Król, Agata Lorek, Teresa Lorek, Włodzimierz Paluch, Ewa Pierko, Teresa Przybylska, Janina Rochowiak i Józef  Wiśniowski. Na pierwszym posiedzeniu w Urzędzie Miasta, które odbyło się z udziałem Janusza Chwieruta prezydenta Oświęcimia wybrano nowe władze. Przewodniczącym został Włodzimierz Paluch, wiceprzewodniczącą Teresa Lorek, a funkcję sekretarza objęła Anna Gryzowska. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, stanowiącej część płyty Rynku Głównego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod obiekt gastronomiczny – ogródek kawiarniany.
 

Font Resize
Contrast