Miesiąc: marzec 2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu u zbiegu ul. Górnickiego, ul. Zamkowej i ul. Bulwary obejmującej działkę nr dz.8/21 o pow.3585 m2 KR1E/00029278/2 jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego. Do podziału 6 mln zł

 

7 kwietnia rozpoczynają się spotkania dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W Oświęcimiu przedstawiciele urzędu marszałkowskiego będą 28 kwietnia. O godzinie 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkają się z mieszkańcami, by przedstawić szczegóły projektu. Odpowiedzą na pytania: jak zgłosić zadanie w ramach BO czy wypełnić wniosek. Do podziału w ramach kilku regionów Małopolski jest 6 mln zł. Projekty, które będą realizowane zostaną wyłonione w drodze głosowania. – To pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz współdecydowania o naszych małych ojczyznach – mówi marszałek Jacek Krupa.
 

W Oświęcimiu rozmawiali o mniejszościach narodowych i etnicznych

Posłowie, przedstawiciele sejmowej komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych przebywali w Małopolsce. W trakcie dwudniowej sesji wyjazdowej zajmowali się aktualnymi problemami, z jakimi mierzą się te grupy, ale też m. in. edukacją. W drugim dniu gościli w Oświęcimiu. Najpierw zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, później byli w Stowarzyszeniu Romów w Polsce, gdzie oglądali nową wystawę o historii i kulturze romskiej. Pobyt w Oświęcimiu zakończyli w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Z parlamentarzystami spotkał się prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, który wspólnie z dr Alicją Bartuś przedstawił projekty edukacyjne realizowane przez miasto. 

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2015 r. Uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1.01.2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 424/16,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 r. na realizację inwestycji pn. ,,Wymiana drewnianego pomostu łączącego wieżę z zamkiem oświęcimskim – etap I – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – druk nr 422/16,
5.2. zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Oświęcim – druk nr 429/16,
5.3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 428/16,
5.4. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 413/16,

Europejczyk/Europejka – czyli kto?

W ramach działań Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka zapraszamy do udziału w III. Międzynarodowej konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku (Oświęcim, 12-13 maja 2016 r.). Tegoroczny temat przewodni konferencji to: Europejczyk/Europejka – czyli kto?

W dwudniowej debacie wezmą udział dyplomaci, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą próbowali odpowiedzieć na pytania, m.in.: Co oznacza być obywatelem Unii Europejskiej? Jak patriotyzm, nacjonalizm ma się do uniwersalnych praw człowieka? Czy chrześcijaństwo w Europie jest zagrożone? Czym jest europejska solidarność? Dlaczego uchodźcy budzą taki strach? Jak w praktyce wygląda ochrona praw mniejszości? Kto jest  bohaterem, a kto wrogiem w Europie?

Patronat honorowy nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich.
 

Organizator konferencji:
OŚWIĘCIMSKIE FORUM PRAW CZŁOWIKA  – MIASTO OŚWIĘCIM

 

Konferencja "Europejczyk/Europejka – czyli kto?" jest jednym z wydarzeń w ramach obchodzonego w Oświęcimiu w 2016 Roku Praw Człowieka i Tolerancji.
 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

– działka 1886/12 o pow.1.1059 ha w rejonie ul. Ostatni Etap,
– działki: 904/196 pow.4975m2, 904/198 pow.2844 m2, 904/164 pow.383 m2 prz ul. Strzeleckiej
– działka 229/484 pow.4503 m2 przy ul. Królowej Jadwigi.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 10 maja 2016 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach Głowackiego, Krzywej, Szarych Szeregów, Zaborskiej, Syreniusza, Wiejskiej, Pod Olszyną, Wyzwolenia, Nadwiślańskiej.  

Font Resize
Contrast