Miesiąc: Listopad 2016

Dni Dawców w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przyjdż. Podaruj komuś życie na święta

Poprzednie akcje były bardzo udane, a fundacja DKMS zarejestrowała w Oświęcimiu ponad 140 osób, jako potencjalnych dawców szpiiku kostnego i komórek macierzystych. Przed świętami, od 8 do 10 grudnia, wspólnie z Miejska Biblioteką Publiczną planuje kolejną akcję pod hasłem "Podaruj komuś życie na święta".Organizatorzy zapraszają w tych dniach do Galerii Książki. – Każdy z nas może kiedyś uratować życie drugiemu człowiekowi oddając cząstkę siebie w postaci komórek macierzystych. Dlaczego to takie ważne? Co godzinę, w Polsce, jedna osoba dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu z nich jedyną szansą na uratowanie życia jest przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy – mówią organizatorzy. – Dawcą może zostać każdy, ogólnie zdrowy człowiek, pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI. Wszelkie dokładne informacje znajdziecie Państwo na stronie fundacji DKMS oraz u wolontariuszy podczas zorganizowanych w oświęcimskiej Bibliotece Dni Dawcy, 8 i 9 grudnia w godzinach od 10 do 18 i 10 grudnia w godzinach od 9 do 15 – wyjaśniają. Pamiętaj! Lekarstwo nosisz w sobie! Pokonajmy nowotwory krwi!

Zimno doskwiera bezdomnym

 Służby mundurowe, w tym okresie, zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których mogą przebywać  bezdomni. Pozbawieni dachu nad głową i rodziny mogliby nie przetrwać zimy. Część z nich od dawna unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. Funkcjonariusze udzielają im pomocy, zawożąc do noclegowni miejskiej, gdzie otrzymują ciepły posiłek i nocleg, a w razie konieczności do szpitala. Osoby będące pod wpływem alkoholu trafiają do ogrzewalni miejskiej. Strażnicy miejscy apelują do oświęcimian, by nie pozostawali obojętni na los innych. Proszą, by zwracać uwagę na osoby przebywające na ławkach, klatkach schodowych, w ogródkach działkowych, pustostanach, wymiennikowniach. – Zadbamy o to, by znalazły schronienie i opiekę. Żaden sygnał od mieszkańców nie pozostanie bez odzewu – mówią. – Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 986, aby uratować czyjeś życie – dodają.

Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Dodatkowe dyżury policji i ośrodków wsparcia

 Ruszyła międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, która zakończy się 10 grudnia. – W kampanię obok policji włączył się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz ośrodki pomocy społecznej działające w powiecie oświęcimskim, które wsparcia i pomocy udzielają cały rok – informuje asp. sztab. Małgorzata Jurecka rzecznik prasowy KPP w Oświęcimiu. – W ramach kampanii, pracownicy będą pełnić dodatkowe dyżury – dodaje. W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz komisariatach policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze będzie to 6 grudnia w godzinach od 7.00 do 19.00. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu pracownicy będą udzielać porad 30 listopada od 7.00 do 20.00. Z kolei pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu dodatkowy dyżur pełnić będą 29 listopada od 7.00 do 19.00.

Zawody Wieżowiec 2016

 

 
 

 

 

 

W sobotę, 26 listopada, Ochotnicza Straż Pożarna z Oświęcimia organizuje zawody Wieżowiec 2016, na które zaprosiła strażaków- ratowników z powiatu oświęcimskiego. Start zaplanowano na godzinę 10. Dwuosobowe drużyny będą miały do pokonania 11 pięter części ewakuacyjnej budynku przy ul. Chemików w jak najkrótszym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg w dniu 15 grudnia 2016 r. na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Olszewskiego 49

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 49 (po sklepie spożywczym), który odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Straż prowadzi kontrole pieców. Pobrano siedem próbek do sprawdzenia

Strażnicy miejscy, od ponad miesiąca, bez zapowiedzi pukają do domów i kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach. – Sprawdzamy miejsca, które nam zgłaszają, skarżąc się na czarny, gryzący dym. Oprócz tych doraźnych interwencji, sami też podejmujemy akcje kontrolne – wyjaśnia Joanna Brania komendant Straży Miejskiej. – W przypadku siedmiu posesji z rejonu Zasola, Dworów, Błoń, Monowic i Starych Stawów pobrany został popiół do badania, który będzie poddany szczegółowej analizie w specjalistycznym laboratorium w Rudzie Śląskiej – kontynuuje. Dodaje też, że właściciele domów wpuścili funkcjonariuszy do środka bez żadnych problemów. 
 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2017 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Linia nr 94 relacji Kraków – Oświęcim zawieszona

 Od 11 grudnia 2016 r. zawieszone zostają kursy pasażerskie na linii PKP nr 94: Kraków – Oświęcim przez Skawinę, Brzeźnicę, Spytkowice, Zator i  Przeciszów.
 Niestety pomimo starań samorządu wojewódzkiego, powiatów oraz gmin które ze swoich budżetów znacząco dofinansowały utrzymanie linii PKP nr 94 nie uda się utrzymać tego połączenia. Decyzja taka zapadła ze względu na zbyt małą liczbę pasażerów przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów utrzymania tej linii. Prawie roczna działalność linii pasażerskiej nie osiągnęła rentowności pozwalającej na kontynuację przewozów w kolejnych latach (rentowność poniżej 5 proc.). W ocenie samorządów niskie zainteresowanie pasażerów spowodowane jest m.in. trwającymi remontami, koniecznością częstych przesiadek oraz złym stanem taboru kolejowego. Wbrew początkowym oczekiwaniom pasażerowie szybko zniechęcili się do podróżowania koleją na tym kierunku w takich warunkach.

Fot. PKP

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 575/16,
4.2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 574/16,
4.3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema – druk nr 573/16,
4.4. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 – druk nr 586/16,
4.5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia – Schronisko dla osób bezdomnych – druk nr 580/16,
4.6. zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 568/16,

Font Resize
Contrast