Miesiąc: grudzień 2018

Oświęcim. Łamali się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia

Lekki mróz i śnieg towarzyszyły w tym roku Wigilii oświęcimian, przygotowanej przez grupę Oświęcimianie – Oświęcimianom. Mieszkańcy zebrani na rynku składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, a w podniosły świąteczny nastrój wprowadził ich koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zaproszonych zespołów. Zapach karpia i innych świątecznych potraw unosił się nad rynkiem, nie brakowało więc chętnych, by spróbować smakowitych potraw przygotowanych przez oświęcimskich restauratorów. Do bardzo udanych wydarzeń należy również

Oświęcim. Od 1 stycznia opłaty urzędowe należy płacić bezpośrednio na rachunek lub w kasie Banku Spółdzielczego

Budynek Urzędu Miasta

Od 1 stycznia 2019 roku kasa w Urzędzie Miasta zostaje zamknięta. Opłaty na rzecz Miasta Oświęcim można regulować bezpośrednio na rachunki, a także gotówką bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze Oddział w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 17. Opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazanie w decyzji, blankiecie wpłaty, piśmie informującym.

Oświęcim. Małe aniołki udekorowały urzędową choinkę

Świąteczny nastrój zagościł w urzędzie miasta. Ponad trzymetrowa jodła kaukaska, znajdująca się w holu budynku, została przystrojona przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 16 i Miejskiego Przedszkola nr 17, które specjalnie na tę okazję ubrały stroje aniołów. Na drzewku szybko zawisły papierowe biało-czerwone ozdoby i łańcuchy, nawiązujące do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także pachnące pierniki. Maluchy przygotowały je pod okiem pań przedszkolanek. Przedszkolaki zaprezentowały też

Nowe rachunki bankowe

Prosimy o zapoznanie się z nowym wykazem rachunków bankowych Urzędu Miasta. Wykaz dostępny jest w zakładce “Urząd Miasta” oraz pod poniższym adresem https://oswiecim.pl/urzad-miasta/wykaz-rachunkow-bankowych-urzedu-miasta/

Świadczysz usługi hotelowe? Nie zapomnij o obowiązku zgłoszenia tego do Urzędu Miasta

Przypominamy, że osoby świadczące usługi hotelarskie w obiektach innych niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta. Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych Prezydent Miasta prowadzi ewidencję pól biwakowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Oświęcim. Obowiązek zgłoszenia dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi, czyli nie są skategoryzowane przez marszałka województwa jako: hotel,

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2019

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2019 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2019 Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2019 Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2019

Awaria telefonów

Od wtorku nie działają telefony w Urzędzie Miasta Oświęcim. Awaria spowodowana jest uszkodzeniem sieci telefonicznej Orange. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@um.oswiecim.pl. Na czas awarii mieszkańcy mogą się też kontaktować na następujące numery telefonów komórkowych: 603947804 – Sekretariat   603947806 -USC 33 8422820 – Zarządzanie Kryzysowe 515081863 -Wydział Spraw Obywatelskich 695609555 – Mienie Komunalne 515081803 – Gospodarka Miejska 515081838

Oświęcim. Nowa atrakcja turystyczna już w przyszłym roku

Miasto przygotowuje się do udostępnienia w przyszłym roku tuneli znajdujących się pod zamkiem. Pod średniowieczną budowlą wykonali je Austriacy i Niemcy. W najbliższych dniach firma budowlana rozpocznie prace związane z przygotowaniem podziemi pod względem bezpieczeństwa i dostosowania do zwiedzania, które zakończą się 30 kwietnia 2019 roku. W drugim kwartale przyszłego roku firma wyłoniona w drodze przetargu wykona ich aranżację pod multimedialną wystawę, która przeniesie zwiedzających w okres I wojny światowej aż do odzyskania przez Polskę

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 stycznia 2019 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 r. – c.d. Analiza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029. Sprawy bieżące i wolne wnioski.