Miesiąc: czerwiec 2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godz. 15.30 w Przepompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Posiedzenie wyjazdowe do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu – Przepompownia ścieków przy ul. Solnej. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 15.30 w Parku Pokoju w Oświęcimiu. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Wizytacja „Parku Pokoju” pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 15:30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu – zapoznanie z warunkami pobytu i problemami w realizacji świadczeń – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 15:30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych na działalność Dziennego Domu Pomocy za okres styczeń 2020 r. – 31.03.2021 r. – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Drogowcy remontują rondo przy ul. Kolbego

Rondo im. Heleny Stupki

Przy wjeździe do Oświęcimia od strony Brzeszcz w ciągu drogi 933 prowadzone są roboty drogowe. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Drogowcy remontują rondo im. Heleny Stupki, które znajduje się u zbiegu ul. Kolbego z ulicą Legionów.  Jak podaje ZDW prace zakończą się pod koniec lipca. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami w tym rejonie.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2021 r.

Oświęcim, dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: GA.6733.4.2021.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 10 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) z a w i a d a m i a m   

Oświęcim. Spotkanie w sprawie uchwały zakazującej palenia węglem w mieście od 2030 roku

Stary piec na węgiel

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia w Oświęcimiu ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Spotkanie odbędzie się 13 lipca o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B. Liczymy na Państwa udział!

Gminne Biuro Spisowe w Oświęcimiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Baner z napisem liczymy się dla Polski

30 czerwca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (t.j.Dz. U.2021 poz. 1143) Gminne Biuro Spisowe w Oświęcimiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej