Miesiąc: czerwiec 2021

Oświęcim. Kajakami po Sole

Na brzegu Soły leżą puste kajaki. Napisy informują o terminach i cenach rejsów

W niedzielę, 13 czerwca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na rejsy kajakowe. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają wykwalifikowani ratownicy Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” Andrychów zapewnia odpowiedni sprzęt.

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Oświęcim, dnia 7 czerwca 2021r. Znak sprawy: GA.6720.204.2019.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7

Oświęcim. Opryski na komary

Pracownik specjalistycznej firmy zadymia teren zielony, w którym najczęściej legną się komary

Zrobiło się ciepło, a wraz z nim pojawiły się komary. Od dzisiaj w mieście prowadzone są opryski skupisk zieleni, rozlewisk i cieków wodnych oraz rowów. Specjalistyczna firma, która zajmuje się uciążliwymi insektami stosuje do tego odpowiednie preparaty owadobójcze. Do walki