Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.05.2014)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 25.04.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.1.2014 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022.6 do km 0+320.2″ na wniosek strony z dnia 25.04.2014r. przez Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę „MBD PROJEKT Marcin

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (24.03.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022,6 do km 0+320,2” na wniosek z dnia 13 lutego 2014 r.,złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę :MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (11.02.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w ostatecznej decyzji Nr 8/13 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 listopada 2013 r. o symbolu: WAB.6747.9.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu”.     Załącznik Img195 0

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 4 grudnia 20013r. została wydana decyzja Wojwody Małopolskiego Nr 8/13, znak: WI-IX.7820.1.17.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44, klasy GP), Nideckiego (droga powiatowa, klasy Z), Orląt Lwowskich (droga gminna, klasy L) w Oświęcimiu – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej,

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI  zawiadamia o wydaniu w dniu 27 listopada 2013r. decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 8/13 o symbolu WAB.6747.9.2013 na realizację inwestycji drogowej pn. “Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu”, po rozpoznaniu wniosku z dnia 6 września 2013r., (uzupełnionego w dniu 9 października 2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 października 2013r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu