Kategoria: Posiedzenia RM

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 2. Kontrola w zakresie „Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”. 3. Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Oświęcim zdecyduje co dalej z nazwą ulicy Ignacego Fika

  Wojewoda Małopolski, który reprezentuje władzę rządową w naszym województwie, wydał w dniu 17 lipca br. zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę ulicy I. Fika na ul. T. Arciszewskiego. Swoją decyzję uzasadnia realizacją ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników” powołując się na także na opinię

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Słowackiego 1a w Oświęcimiu. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 2. Kontrola w zakresie „Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Czecha 8 w Oświęcimiu. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu w zakresie opieki nad małymi dziećmi (żłobek). Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Omówienie propozycji zmian do Statutu Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast