Kategoria: Posiedzenia RM

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. o godz. 1530 w Szkole Podstawowej Nr 8 w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 41. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Funkcjonowanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Oświęcimiu. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 15.30 w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Funkcjonowanie schroniska dla zwierząt Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza Informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Oświęcim za rok szkolny 2017/18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 2. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu miasta w 2017 roku dla wybranych organizacji pozarządowych – ciąg dalszy. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 r. – ciąg dalszy. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1500 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Rada miasta na wspólnym zdjęciu

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 – cd. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast