Miesiąc: grudzień 2010

Zmarł Dieter Follmann z zaprzyjaźnionego z Oświęcimiem niemieckiego miasta Kerpen

Z przykrością informuję, że odszedł na wieczny spoczynek Pan Dieter Follmann, najbliższy współpracownik Burmistrza naszego partnerskiego miasta Kerpen w Niemczech, człowiek ogromnie zaangażowany w budowanie pojednania polsko-niemieckiego, a szczególnie kontaktów miast Oświęcimia i Kerpen.

Dla wielu mieszkańców Oświęcimia, którzy mieli możliwość współpracy ze śp. Dieterem Follmannem jest to smutna wiadomość.
Łączę się w żalu z Rodziną i Współpracownikami z Urzędu Miasta Kerpen.

                                                                                           Janusz Marszałek
                                                                                   Prezydent Miasta Oświęcim

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – program rządowy “Razem Bezpieczniej”

Szanowni Państwo,

 

informujemy iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje na początku przyszłego roku przeprowadzić procedurę podziału środków a rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2011 roku.

Do 5 stycznia 2011 roku organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie projektów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu wynosi 100 000 zlotych (udział środków własnych nie jest limitowany).

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej w dniu 27 grudnia 2010 r. godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
2.Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.
3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2.Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 rok.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Font Resize
Contrast