Miesiąc: luty 2011

“Pozwól by poniósł cię oddech wiosny!” – szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną oddechowo lub krążeniowo, dołącz do projektu, który daje Ci możliwość osobistego rozwoju. Przełam swoje bariery i poznaj potencjał, który kryje sięw Tobie! Dzięki profesjonalnemu doradztwu, kompleksowym szkoleniom i stażom zawodowym możesz zyskać cenne umiejętności w nowoczesnych profesjach.

W styczniu rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To wynik ścisłej współpracy Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO. Projekt nosi tytuł: "Telekariera – Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia".

Regulamin VI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Oświęcim 2010 roku

1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Oświęcim organizowany jest przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim i Głos Ziemi Oświęcimskiej
2. Honorowy patronat na plebiscytem sprawuje Paweł Korzeniowski.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie drogą publicznego głosowania, spośród zgłoszonych kandydatów, na najpopularniejszego sportowca miasta Oświęcim za osiągnięcia sportowe w 2010 roku.
4. Zgłoszeń sportowców mogą dokonywać kluby sportowe, trenerzy, działacze, sympatycy oraz instytucje kultury fizycznej. Zgłoszenie dotyczyć może również „pary sportowej”. Zgłoszenie przesłane w formie pisemnej winno zawierać imię i nazwisko sportowca lub pary sportowej, uzasadnienie oraz dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy plebiscytu mają prawo zgłosić dodatkowe kandydatury do plebiscytu. Zgłoszenia sportowców powinny być przesłane do dnia 10 lutego 2011. roku (liczy się data wpływu) do redakcji Głosu Ziemi Oświęcimskiej (Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24).

OŚWIADCZENIE

W lutowym numerze „Gońca Kasztelańskiego” ukazała się rozmowa z radnym Wojciechem Grubką (SLD). Ponieważ radny zarzuca zarówno mnie, jak i Pracownikom Urzędu Miasta, wiele nieprawidłowości, a Mieszkańcom należy się rzetelna informacja,  rozpoczynam cykl oświadczeń, w których będę prostował niezgodne ze stanem faktycznym wypowiedzi.

Przetarg na dzierżawę gruntu

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul.Kochanowskiego obejmującego część pgr 2006/568 i część pgr 2006/744 o łącznej powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem na budowę garażu.

Projekt “Mikro i Mała Firma w sieci internet” 80% dofinansowania EFS

Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. w Oświęcimiu, przy ul. Leszczyńskiej 7 zaprasza do udziału w projekcie "Mikro i Mała Firma w sieci Internet" skierowany do mikro i małych firm z branży przemysłu czasu tj. turystyki, rekreacji, kultury i sportu, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i pragnących promować własne przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia internetowe, a w szczególności poprzez nowoczesną własnoręcznie zaprojektowaną i wykonaną stronę www .

Spotkanie gmin Kolbiańskich

W Teresinie odbyło się spotkanie miast zrzeszonych w Związku Gmin związanych  z życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Cztery gminy tworzące związek- Teresin, Zduńska Wola, Pabianice i Oświęcim – wybrały nowe władze oraz ustaliły wspólny plan działań na 2011 rok, ogłoszony przez Senat RP rokiem św. Maksymiliana. Również w Oświęcimiu rok 2011 jest obchodzony jako rok św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Spotkanie z Czesławem Langiem i Lechem Piaseckim

Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang oraz szef ds. sportowych Lang Team Lech Piasecki spotkali się w Oświęcimiu z prezydentem Januszem Marszałkiem oraz radnymi Rady Miasta.  Prezydent Oświęcimia otrzymał pamiątkową statuetkę oraz podziękowania za ubiegłoroczne przygotowanie w Oświęcimiu jednego z etapów wyścigu. Rozmawiano także na temat kolejnej edycji w Oświęcimiu tej popularnej i prestiżowej imprezy kolarskiej. Jest szansa, że również w tym roku  przez nasze miasto przejedzie czołówka świata kolarskiego podczas 68. edycji Tour de Pologne.

Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

 

Font Resize
Contrast