Miesiąc: luty 2012

Drugi “Orlik” jeszcze w tym roku

 

– Mamy wyjątkowo dobry czas dla Oświęcimia. Pozyskaliśmy ponad 9,3 mln na poszerzenie strefy gospodarczej, odzyskaliśmy 2 mln, a teraz jeszcze będziemy budować "Orlika" – mówi Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. Kolejny kompleks sportowy typu "Orlik" jeszcze w tym roku powstanie przy Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Miasto otrzyma 250 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego.

2 mln odzyskane

Miasto odzyskało 2 mln z tytułu sprzedaży „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Oświęcimia przysługujących od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu. Na konto urzędu 28 lutego wpłynęła ostatnia wpłata w wysokości blisko 1,85 mln. W ten sposób zakończył się trwający od kilku lat proces odzyskiwania pieniędzy, które miasto poręczyło na budowę oczyszczalni ścieków. – Pół roku skutecznych działań pozwoliło ostatecznie załatwić sprawę. Podziękowania należą się pani Beacie Chachule, skarbnikowi miasta, która od wielu lat zajmowała się odzyskaniem pieniędzy- powiedział Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Podziękowania kieruję też pod adresem burmistrza Zatora i wójta gminy Babice za to, że dotrzymali słowa – dodał. 

Salezjanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej

Od 4 marca 2012 r. przez cztery niedziele Wielkiego Postu wystawiane będzie w Oświęcimiu w Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Misterium Męki Pańskiej. Misterium stanowi wieloletnią tradycję sceny salezjańskiej, o której przed laty pisano: „cieszy się ona tak wielkim powodzeniem nie tylko dzięki pięknej kompozycji artystycznej i starannemu opracowaniu scenicznemu, ale przede wszystkim dlatego, że przemawia głębią religijnej prawdy i sięga do najgłębszych tajników dusz polskich”.

Kondolencje

Składamy wyrazy głębokiego współczucia pani Danucie Fyderek, radnej Rady Miasta z powodu śmierci męża

 śp. Stanisława Fyderka,

cenionego lekarza, byłego dyrektora szpitala w Oświęcimiu.

 

                                                                                                       Janusz Chwierut 

                                                                             Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcimia 

                                                                                                        Piotr Hertig

                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta  

 

Miliony dla Oświęcimia na strefę gospodarczą

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu miastu 9,38 mln na poszerzenie strefy gospodarczej Nowe Dwory. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. – Rozwój gospodarczy miasta jest dla mnie sprawą priorytetową. Zaraz po objęciu funkcji zapowiadałem pozyskanie pieniędzy na rozbudowę strefy gospodarczej, a tym samym tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy– informuje Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Udało się i teraz ponad 9 milionów trafi do Oświęcimia – dodaje.  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  i ul.Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym obejmującej część płyty Rynku Głównego ozn. pgr 1736/7 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii z ogródkiem kawiarnianym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przeznaczonej do sprzedaży, obejmującej  działkę pgr 1007/26 pow.697 m2 położoną w rejonie ul. Wysokie Brzegi.

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Zarząd Spółki PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach Programu porządkowania gospodarki  wodno-ściekowej  uprzejmie informuje,  że z dniem 01.06.2012 r. przystąpi do sukcesywnej kontroli na bazie obowiązujących przepisów gospodarki wodno-ściekowej na posesjach pod względem podłączeń do sieci, którą jest dostarczana woda lub odprowadzane ścieki. Jednocześnie informuje się, że klienci nie posiadający umów na dostawę i odprowadzanie ścieków, jak również dysponujący nieaktualnymi umowami, proszeni są o  zgłaszanie się do PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu  celem zawarcia bądź zweryfikowania umów.

Agencja Rynku Rolnego wspiera polskich producentów żywności

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że jedną z form realizacji zadania ustawowego ARR dotyczącego promocji polskiej żywności jest organizacja udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych imprezach targowych. W celu optymalizacji tego typu działań ARR wykorzystuje efekt synergii uzyskiwany poprzez kojarzenie specyficznych działań ARR z kierunkowymi działaniami Ministerstwa Gospodarki (wykorzystywanie funduszy z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”).  Efekt synergii przejawia się m.in. w ułatwieniu dostępu do targów poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowanych udziału w danej imprezie.

Font Resize
Contrast