Miesiąc: Listopad 2012

Projekt “Łączymy Pokolenia” dla osób starszych

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Oświęcimia rozpoczyna realizację projektu „ ŁĄCZYMY POKOLENIA” , współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 -2013. Celem projektu jest aktywizacja ludzi starszych zmierzająca do integracji międzypokoleniowej oraz rozwój systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Projekt skierowany jestdo mieszkańców Miasta i Gminy Oświęcim, obojga płci, którzy ukończyli 65 rok życia.

 

Ja i moja rodzina – konkurs plastyczny rozstrzygnięty

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny " Ja i moja rodzina", zorganizowany przez miasto Oświęcim w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, która podejmuje problem uzależnień. Uczniowie oświęcimskich szkół podstawowych  i gimnazjów przygotowali 207 rysunków. Jury wybrało 60 najlepszych prac. 30 uczestników otrzymało nagrody. Przyznano również 30 wyróżnień. Na wernisażu w Oświęcimskim Centrum Kultury młodym autorom wręczono zestawy plastyczne. – Oglądając wasze prace widać, że kochacie swoje rodziny. Uchwyciliście ciepło oraz rodzinną atmosferę i serdeczność, które są przecież tak ważne dla kształtowania postaw młodych ludzi – mówiła podczas otwarcia wystawy Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które będą starały się o przyznanie dotacji w 2013 roku.  Spotkanie będzie miało miejsce w najbliższy poniedziałek, 12 listopada 2012 r. o godzinie 15:30 w auli Św. Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu i dotyczyć będzie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

 

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Omówienie spraw związanych z organizacją całodobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Seniorze skorzystaj z ciekawej oferty kulturalnej!


Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu oraz Dzienny Dom Pomocy zapraszają oświęcimskich seniorów powyżej 60. roku życia do „Akademii Aktywnego i Świadomego Seniora”.
Projekt ruszył z początkiem listopada. W ramach akademii seniorzy mogą korzystać z ciekawych zajęć świetlicowych, warsztatów twórczych, zajęć ruchowych i kursów komputerowych od podstaw.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Tysiąclecia 1/3, ul. Bema 9/1, ul. Olszewskiego 8/5, ul. Wyspiańskiego 12/3, ul. Matejki 9/2.

– lokalu mieszkalnego z równoczesna sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy  ul. Szpitalnej 76/1. 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul.Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie i realizacja remontu i przebudowy Zamku Piastowskiego wraz z wieżą zamkową.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej w budżecie miasta Oświęcim dla organizacji pozarządowych w 2011 r. – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Font Resize
Contrast