Miesiąc: wrzesień 2013

Trzecia odsłona w Alei Pisarzy

 

„Nic tak dobrze nie robi mi na pisanie, jak upokorzenia”. Tym cytatem oraz autografem opatrzona została płyta, którą osobiście, w miniony piątek, odsłonił Janusz Głowacki. Uznany dramaturg, prozaik i scenarzysta został uhonorowany tablicą w Alei Pisarzy, która powstaje przy oświęcimskiej Galerii Książki. Cały projekt zakłada wmurowanie około 30 płyt w trakt wiodący do biblioteki. W przyszłym roku przybędą dwie kolejne.
 

 

fot.MBP Galeria Książki

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do MFFN ” Kochać człowieka”

Od 23 do 25 stycznia 2014 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się odbywał 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka". Filmy do udziału w konkursie przyjmowane będą do 9 grudnia 2013 roku

Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By, mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko "tu i teraz", ale "zawsze i wszędzie" ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Obwieszczenie Starosty (26.09.2013r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 23 września 2013 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.) złożony przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. Z 0.0. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i –

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących:
– działki: 1150/78 pow.1108 m2, 1150/112 pow.1630 m2, 1150/114 pow.7213 m2, 1905/6 pow.1405 m2, 1905/7 pow.540 m2, przy ul. St. Leszczyńskiej,
– działkę 1362/13 pow.29 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym, przy ul. mjr Szewczyka.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 15 listopad 2013 r.  

Pracownicy NFZ wydadzą dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta

 

Duże zainteresowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego przebiegiem leczenia w ramach NFZ spowodowało, że akcja uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zostanie powtórzona. Po raz kolejny Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Krakowie zaprasza do Oświęcimia. Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta 14 października 2013 roku w godzinach od 11.00 do 15.30 ( pokój 22) pracownicy funduszu będą wydawać loginy i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ( ZIP).

Mieszkańcy z ul. Broniewskiego będą mieli parkingi

 Na osiedlu Chemików przebudowywana jest ulica Broniewskiego, która znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi: ul. Dąbrowskiego, Słowackiego, Tysiąclecia i Śniadeckiego. Inwestycja jest prowadzona w cyklu dwuletnim a jej koszt to ponad 1,9 mln zł. Wykonawca zakłada, że w tym roku powstaną tu parkingi. – To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców tej części osiedla Chemików – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Po kilku latach projektowania, przeprowadzania uzgodnień uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i przystąpiliśmy do prac na tej ulicy – dodaje.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej, ul. Jagiełły, ul. Św. Barbary, ul. Wiklinowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.

Prace drogowe zakończone. Od 24 września zmiany w parkowaniu na rynku

W przyszłym tygodniu znowu będzie można jeździć bez utrudnień po ulicach wokół rynku. Przedłużająca się przebudowa „serca miasta” w części drogowej została zakończona. Wykonawca oddaje do użytkowania chodniki i ulice wokół płyty rynku. Znikną dotychczasowe problemy z dojazdem i dojściem do sklepów w tej części Starego Miasta. Przez weekend firma będzie montować znaki drogowe, bowiem od 24 września będą zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza zasad parkowania. Rynek jest objęty strefą zamieszkania a to oznacza, że kierowcy mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Wyłączone z parkowania są ul. Mayzla i ul. Plebańska.

Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych

 Już 28 września o godzinie 10:00 rozpoczyna się Piknik Organizacji Pozarządowych na Bulwarach. Pierwszy raz impreza będzie miała charakter międzynarodowy, ponieważ będą w niej uczestniczyć przedstawiciele z zagranicy. Podczas imprezy zaprezentuje się około 50 organizacji pozarządowych z Ziemi Oświęcimskiej. W programie Pikniku wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz konkursów z cennymi nagrodami.

Rozmawiali o planach

 

Oświęcimscy radni odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji poświęcono omówieniu dotychczasowej działalności uczelni, jej osiągnięć oraz planów na przyszłość, związanych z poszerzeniem oferty edukacyjnej i rozwojem bazy dydaktycznej, sportowej i mieszkaniowej. Spotkanie prowadziła przewodnicząca komisji radna Grażyna Kopeć.
Zaproszeni na posiedzenie rektor PWSZ, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, prorektor dr Maciej Mączyński oraz p.o. kanclerza mgr inż. Jerzy Wiśniewski zreferowali gościom bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni. Rozmawiano m.in. o zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni, planie oszczędnościowym, niżu demograficznym, nowościach w tegorocznej ofercie, planach uruchomienia kierunków inżynierskich.

Font Resize
Contrast