Miesiąc: luty 2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 758 o pow.3105 m2 KR1E/00025565/3 miasto Oświęcim obręb Babice, położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Szkolenia komputerowe w 100 proc. dofinansowane z UE

Firma Inspirations Media zaprasza do udziału w projekcie: Licencja na projektowanie – szkolenia z grafiki prezentacyjnej i projektowania stron www. W ramach projektu odbędą się 2 rodzaje kursów: ECDL Advanced Grafika multimedialna i Przetwarzanie tekstów lub ECDL WebStarter. Szkolenia są w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu są darmowe dla uczestnika. W zajęciach mogą wziąć udział osoby w wieku od 25 do 64 lat, z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujące wsie lub miasta do 50 tys. mieszkańców z terenów woj. małopolskiego.   
 

Oświęcim dla turysty

 

Zakończyła się kolejna edycja konkursu " Oświęcim dla turysty", adresowanego do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem było Centrum Informacji Turystycznej. Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Oświęcim oraz Starosta Oświęcimski.
-W dwóch etapach konkursowych sprawdzano znajomość języka angielskiego i wiedzy o historii i współczesności miasta – informują organizatorzy. 

fot.CIT

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam,

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020”, do opracowywania którego przystąpiono w 2013 r.

Mimo remontu, działalność będzie prowadzona bez zmian

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury rozpoczął się remont sali teatralnej. -Oświęcimskie instytucje kultury się zmieniają – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Trzy lata temu została oddana nowa biblioteka, w ubiegłym roku w zamku powstała nowa wystawa stała, zmieniła też wygląd sala reprezentacyjna – wylicza. – W OCK też wiele się dzieje. Dwa lata temu odnowiono elewację, teraz kolej na salę teatralną – dodaje. 

fot. OCK

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy :

1. ul. Dąbrowskiego 15,

2. ul. Olszewskiego 43,

3. ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
 

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych przy ul. Dąbrowskiego 15, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.