Miesiąc: luty 2014

100 tys. złotych na dopłaty do wymiany pieców

 

Również w tym roku Urząd Miasta w Oświęcimiu przyznaje mieszkańcom pieniądze na pokrycie kosztów wymiany pieców lub instalacje solarów. Kwota ta nie może przekroczyć 5 tys. zł. – Właściciele domów jednorodzinnych chętnie korzystają z takiej możliwości. W ubiegłym roku instalacje cieplne wymieniło blisko 50 osób. Obecnie na dofinansowanie czeka 40 mieszkańców, a wnioski o dopłatę są dalej przyjmowane – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia. 
Warunkiem otrzymania zwrotu części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej jest złożenie wniosku i podpisanie z urzędem miasta umowy.
 Walka z niską emisją w mieście będzie kosztować 100 tys. zł. W ubiegłym roku wydano na ten cel 200 tys. zł. – Dofinansowując wymianę niekorzystnych dla środowiska źródeł ogrzewania chcemy ograniczać uciążliwości dla mieszkańców i zapobiegać przedostawaniu się do powietrza niepożądanych substancji – podkreśla Andrzej Bojarski.

Strażnicy miejscy ujęli sprawcę napadu na sklep

 

 

Wczoraj o godzinie 17.45 dyżurny Straży Miejskiej w Oświęcimiu otrzymał informację z KPP o napadzie na sklep sieci Żabka przy ul. Wyzwolenia. Chwilę później w ten rejon został wysłany patrol straży miejskiej. Po kilku minutach poszukiwań strażnicy w rejonie dworca zobaczyli osobę, która przypominała opisem podejrzanego. Ponieważ podejrzany posiadał broń wezwano patrol policji. Sprawcę ujęto o godzinie 18.17.

Przedłużono termin składania aplikacji do projektu „Nowe Możliwości”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem wystarczającej ilości zgłoszeń do projektu "Nowe Możliwości" TYP 1 (dotacje w wysokości do 40 000 zł, szkolenia, staże) termin naboru dokumentów rekrutacyjnych zostaje przedłużony do 12.02.2014 r. do godziny 16:00. 

Do udziału w projekcie Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej zaprasza:
 osoby fizyczne zwolnione do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zagrożone lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim zainteresowane:

fot. www.cbmz.pl

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8 .

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opieka nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi na przykładzie działalności Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu rozstrzygnięty.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że Konkurs ofert na udzielanie w 2014 roku mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu: terapii osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od hazardu oraz osób współuzależnionych – członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu na terenie Miasta Oświęcim został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku. 

Salezjańscy stolarze na targach edukacyjnych we Francji


Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu wraz z opiekunami reprezentują województwo małopolskie na „Mundialu Zawodów” – targach edukacyjnych we francuskim rejonie Rhone – Alpes. Prezentacje zakończą się 9 lutego2014r. (www.mondial-metiers.com/)
-Udział w targach w Lyonie jest wielkim wyróżnieniem dla szkoły i jej nauczycieli, którzy wykazują się fachowością, solidnością i zaangażowaniem w kształceniu młodych specjalistów. Podczas targów młodzież szkolna będzie mogła zaprezentować swe prace oraz kunszt rzemieślniczy przed międzynarodową widownią – mówi Ewelina Matyjasik z ZSZTS. – Wybór naszej szkoły nie był przypadkowy, gdyż od ponad stu lat kształcimy najlepszych w Polsce stolarzy, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia – podkreśla.  

 

fot. ZSZTS

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIII/801/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 lutego 2014 r. III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Tekst Ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku.
 

 

 

Ferie na nartach


W drugim tygodniu ferii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje kolejne wyjazdy na narty. 12 lutego proponuje Kotelnicę białczańską, a 15 lutego stoki w Kluszkowcach. Zapisy przyjmowane są w siedzibie MOSiR przy ul. Legionów 15.
 

Na walentynki koncert kwartetu smyczkowego

 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert walentynkowy. 16 lutego 2014 roku o godzinie 17.00  w sali kameralnej wystąpi Kwartet Smyczkowy "Four Strings".  To kolejna odsłona projektu Dom otwarty z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń. Wstęp bezpłatny za zaproszeniami.
Kwartet Smyczkowy "Four Strings" powstał w 2004 roku, a tworzą go muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach: Lucyna Fiedukiewicz (skrzypce), Grzegorz Witek (II skrzypce), Beata Raszewska (altówka), Łukasz Tudzierz (wiolonczela). Jako muzycy NOSPR w Katowicach występowali, między innymi z : Placido Domingo, Misha Maisky, Mścisławem Roztropowiczem, Witoldem Lutosławskim, Krzysztofem Pendereckim, Kurtem Masurem, Jerzym Semkowem, Stanisławem Skrowaczewskim i Krystianem Zimermanem. 

Kwartetowi Smyczkowemu "Four Strings" będzie towarzyszył Krzysztof Fiedukiewicz (fagot). 

fot.www.ock.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu  

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 758 o pow.3105 m2 miasto Oświęcim obręb Babice, KR1E/00025565/3, położonej w rejonie ul. Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 4 kwietnia 2014r.