Miesiąc: luty 2014

Kupcy zaproszeni na rozmowy do urzędu

Na oświęcimskim targowisku kupcy prowadzą akcję protestacyjną z powodu zbyt wysokich ich zdaniem opłat. Na wniosek prezydenta tegoroczne stawki opłaty targowej Rada Miasta pozostawiła na poziomie z 2013 roku.
Opłaty w dni targowe (wtorek, czwartek, sobota, niedziela) wynoszą 6,30 zł za metr kwadratowy, a w pozostałe dni 4,50 zł za metr kwadratowy.
Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia jest otwarty na rozmowy.
27 lutego 2014 roku w urzędzie odbędzie się spotkanie, podczas którego każda ze stron będzie mogła przedstawić swoje argumenty. 

Prezydent w grupie osób koordynujących współpracę Małopolski i Śląska

Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia wszedł w skład Rady Koordynującej współpracę województwa śląskiego i małopolskiego w przygotowaniu wspólnej strategii. Akt powołania otrzymał od marszałka Marka Sowy. Okazją było spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podczas którego dyskutowano o Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku. Wśród gości byli przedstawiciele rządu, samorządowcy i parlamentarzyści. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury. 
 Marszałkowie obu regionów: Śląska – Mirosław Sekuła i Małopolski – Marek Sowa przedstawili najważniejsze atuty i wyzwania oraz cele rozwoju Polski południowej. Z kolei wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła o możliwościach finansowania projektów ponadregionalnych.

 

fot. Ubiegłoroczna konferencja w Galerii Książki o współpracy Małopolski i Śląska

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 48 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 1012/14.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1009/14,
5.2. zmiany Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 1019/14,
5.3. zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1013/14,
5.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 1016/14,
5.5. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Górnickiego – druk nr 1010/14,
5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1014/14,

Szusuj po stokach Kotelnicy wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 

 

Sezon narciarski w pełni, chociaż niektórym trudno w to uwierzyć, zwłaszcza obserwując coraz wyższe temperatury. W górach jest sporo śniegu i dobrze przygotowane trasy. Na "białe szaleństwo" po stokach Białki Tatrzańskiej zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyjazd w najbliższą sobotę 22 lutego o godzinie 6.40 z parkingu przy OCK. Odjazd przewidziany jest ok. 15.00
 

Wsparcie Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy podsumował 2013 rok, w którym zakończył realizację kolejnej edycji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Jak przekazała Pani Wiesława Drabek-Polek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, projekt ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3. Wsparciem w 2013 roku w ramach projektu objęto 502 osoby bezrobotne  z powiatu oświęcimskiego, zwłaszcza osoby znajdujące się szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.
fot. www.pup.oswiecim.pl

When I fall in Love – koncert w OCK

 

Oświęcimskie Centrum Kultury  zaprasza 7 marca 2014 roku o godzinie 19.00 na koncert w wykonaniu Ewy Urygi i Briana Fentressa pt. "When I fall in Love". Wokalistom, przy fortepianie, będzie towarzyszył Dariusz Ziółek. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń.

"When I fall in Love" to koncert podczas którego – w znakomitych standardach z klasyki muzyki rozrywkowej – zabrzmią fantastyczne głosy damsko-męskie: Ewy Urygi – należącej do elity polskich wokalistek – śpiewającej jazz, soul, gospel oraz Briana Fentressa – nazywanego ambasadorem muzyki gospel w Polsce.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: 1150/78 pow.1108 m2, 1150/112 pow.1630 m2, 1150/114 pow.7213 m2 KR1E/00017198/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Brzezinka i 1905/6 pow.1405 m2, 1905/7 o pow.540 m2 KR1E/00038128/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, przy ul. St. Leszczyńskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.330.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 8 maja 2014 r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełly 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.