Miesiąc: kwiecień 2015

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego.
2. Działalność Formacji Tańca Nowoczesnego „Contra”
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2014 rok.
2. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – ciąg dalszy.
3. Przeprowadzenie postępowań skargowych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przypomina, że ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły upływa z dniem 30 kwietnia 2015r. i zachęca do składania zeznań przez Internet, korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl. Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. Za pomocą internetu można złożyć każdy jego rodzaj tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Złożenie E-deklaracji jest szybkie, łatwe i nie wymaga wizyty w Urzędzie Skarbowym lub na poczcie. Dodatkowo w 2015 roku od połowy marca do końca kwietnia Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2015 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2014 rok na formularzu PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja Podatkowa udostępnia rozliczenie wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 rok. Jest to usługa dla podatników rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Chełmońskiego, Szpitalnej, Struga, Szewczyka, Nojego, 3 Maja. 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu

W dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu szczepionka w formie przynęt.
W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.

Kondolencje

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24 kwietnia b.r.
w wieku 93 lat odszedł od nas 

  

ś.p. Profesor Władysław Bartoszewski 

 

polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i polityczny oraz dyplomata. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego. 

Mąż stanu, autorytet moralny. 

Władysław Bartoszewski dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP, był też senatorem IV kadencji, ambasadorem RP w Austrii. Od 2001 r. przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Od roku 2007 aż
do chwili śmierci pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła Białego.
Swoje życie i działalność polityczno- społeczną poświęcił Polsce. Działał na rzecz polsko -niemieckiego pojedniania oraz polsko-żydowskiego dialogu. W oczach przyjaciół i współpracowników był postacią barwną i nietuzinkową. Budził podziw swoją witalnością i energią, optymizmem oraz encyklopedyczną pamięcią i doświadczeniem. 

Śmierć Profesora Władysława Bartoszewskiego to wielka strata dla Polski.
Cześć Jego Pamięci! 

Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 21.04.2015r.

 

Znak sprawy: GA.6721.66.105.2013.II

 

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),

Policja apeluje do kierowców jadących na weekend w góry o korzystanie z tras alternatywnych z pominięciem Oświęcimia

 

Z uwagi na prowadzony remont i zamknięcie dla ruchu mostu Piastowskiego ( do niedzieli 26 kwietnia do godz. 16.00) przejazd przez Oświęcim odbywa się jedynie przez most Jagielloński /DK44/. Stąd ruch pojazdów jest znacznie utrudniony.
W związku z tym policja prosi kierowców, którzy w ten weekend planują przejazd przez Oświęcim drogą DK 44 o korzystanie z tras alternatywnych z pominięciem Oświęcimia.

Uroczystości 3 maja

 

Prezydent miasta Oświęcimia zaprasza 3 maja na uroczystości 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpocznie o 9.30 wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych prowadzone przez chór Auxilium w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, gdzie później o godz. 10.00 odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny. Po niej uczestnicy przejdą na plac Tadeusza Kościuszki na główną część uroczystości.

 

W tym dniu na rynku będzie czynne stoisko patriotyczne, gdzie m. in. będzie można pomalować twarz w barwy narodowe.
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy mieszkańców do wywieszenia w tym dniu flagi narodowej na balkonie, w oknie czy na budynku.
 

Font Resize
Contrast