Miesiąc: sierpień 2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu przy ul. Krętej obejmującej działkę pgr 2426/3 o pow.163 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029186/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Zabytkowe samochody w Oświęcimiu

 

Mieszkańcy Oświęcimia będą mogli podziwiać zabytkowe samochody. 15 sierpnia  do naszego miasta przyjadą uczestnicy XI Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Bielany 2011. Uczestnicy rajdu zwiedzą zamek, zakłady OMAG, gdzie dawniej produkowano zabytkową już dziś Pragę Oświęcim,  synagogę oraz zakład księży salezjanów. Złożą też kwiaty w KL Auschwitz-Birkenau. Stare pojazdy będą prezentowane na Bulwarach nad Sołą w godzinach 13-14.30.

 

fot. Praga Oświęcim – Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

 

 

Dotacja dla TH “Unia Oświęcim”

 

Ponad 221 tys. zł otrzymało Towarzystwo Hokejowe „Unia Oświęcim” w ramach dotacji z Urzędu Miasta Oświęcim. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenie i udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokejowej drużyny hokeja na lodzie do końca 2011 roku. Umowę ze strony miasta podpisali pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut i skarbnik miasta Bernadeta Dziedziak, a z ramienia TH „Unia Oświęcim” prezes Roman Wójcik i sekretarz  Artur Januszyk.

15 sierpnia – rocznica bitwy warszawskiej i święto Wojska Polskiego

Uroczystości święta Wojska Polskiego i bitwy warszawskiej rozpoczną się 15 sierpnia o godzinie 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. W programie jest złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, przejście na cmentarz parafialny: złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.
 

Ulica Tysiąclecia oddana do użytku

Ulica Tysiąclecia jest już otwarta dla ruchu. Zakończyła się bowiem przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nojego do skrzyżowania z ulicą Śniadeckiego. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki wraz ze ścieżką rowerową i oświetlenie uliczne. Zmodernizowane zostało też skrzyżowanie łączące aleję Tysiąclecia z ul.Śniadeckiego. We wczorajszym odbiorze technicznym obok m.in. władz powiatu wzięli udział pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut i zastępca Maria Pędrak.

70 rocznica śmierci św. Maksymiliana

14 sierpnia 2011 roku przypada 70 rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz. W związku z tym organizowane są uroczystości upamietniajace to wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy  mieszkańców miasta Oświęcim, ziemi oświęcimskiej, wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej, wszystkich pielgrzymów i czcicieli św. Maksymiliana.
 

 

Poszerzenie strefy gospodarczej

 

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut planuje poszerzyć strefę aktywności gospodarczej, co pozwoli pozyskiwać nowych inwestorów i stworzyć dodatkowe miejsca pracy.  Urząd Miasta wspólnie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej przygotowuje już projekt kompleksowego uzbrojenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”.  W planie jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz drugiego inkubatora przedsiębiorczości, gdzie będzie miejsce dla nowo powstałych firm.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy  ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Określenie zasad funkcjonowania i finansowania świetlicy osiedlowej na Starych Stawach.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w obwieszczeniu Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB. 6747.6.2011 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu” dokonano korekty w zakresie działek inwestycyjnych poprzez wprowadzenie do wykazu działek pod projektowaną inwestycję – działki o nr ew. 2356/7 (jednostka ew. Oświęcim, obręb Brzezinka). Pozostałe elementy obwieszczenia Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w/w sprawie pozostają bez zmian.

Font Resize
Contrast