Miesiąc: sierpień 2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Informacja o odstąpieniu od przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje,  iż na podstawie § 2 ust. 9 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal   –    odstępuje  od   przetargu   na  wynajem   lokalu  użytkowego  przy ul. Zawidzkiego 2, ogłoszonego na dzień   23 sierpnia 2011r.

 

Święto plonów w Monowicach

 

Prezydent Miasta Oświęcim i Rada Osiedla Monowice zapraszają 21 sierpnia 2011 roku na Dożynki miejskie do  Monowic do Domu Ludowego przy ul. Stara Droga 12.

W programie:

14 – Msza święta – na boisku LKS Monowice.

15 – Ceremonia dożynkowa – wręczenie chleba i wieńców dożynkowych.

16 – Występy artystyczne.

17 – Zabawa taneczna.

 

Informacja dla osób posiadających uprawnienia do rad nadzorczych

Urząd Miasta Oświęcim zamierza stworzyć bazę danych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, spełniających wymogi określone w art.10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 – tekst jednolity).
Mieszkańcy miasta zainteresowani ujęciem w bazie danych mogą składać aplikacje w Urzędzie Miasta w Wydziale Nadzoru, Kontroli i Analiz.

Uroczystości 15 sierpnia

 

Delegacje władz miasta, powiatu, gminy, radnych, wojska i organizacji kombatanckich,  złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki i grobach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych i żołnierzy września, znajdujących się na cmentarzu parafialnym z okazji 71. rocznicy bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

70.rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego

 

14 sierpnia minęła 70. rocznica  męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Mszę świętą, która odbyła się przy Bloku 11 w KL Auschwitz koncelebrowali kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i zakonnicy z całego świata. Przewodniczył jej Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.  W uroczystościach wzięły udział rzesze wiernych, czciciele Rycerza Niepokalanej z Polski i zagranicy. Z Harmęż i z parafii św. Maksymiliana do KL Auschwitz przeszły piesze pielgrzymki.

Program lokalnych inicjatyw rad osiedli

 

Z inicjatywą rozszerzenia kompetencji rad osiedli wystąpił pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. Wstępne założenia projektu uchwały o społecznych inicjatywach przedstawił radom osiedli na spotkaniu w Oświęcimskim Centrum Kultury. – Chcemy dać państwu większe kompetencje, wyzwolić kreatywność i poczucie odpowiedzialności za kształtowanie wizerunku swojej dzielnicy – podkreślił prezydent. – Dysponując przyznanymi kwotami będziecie mogli decydować, co należy najpilniej wykonać. Może to być cząstkowy remont drogi, chodników, budynków czy parkingów,  plac zabaw albo nowe oświetlenie uliczne – dodał.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 01 sierpnia 2011r. wydana została decyzja Wojewody Małopolskiego, znak: WI.IX.7821-1-13-11, o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/11 z 25 maja 2011r., znak WAB.6747.3.2011 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+956,00, w tym przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego oraz skrzyżowania ul. Pilata ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej oraz sieci gazowej.

Font Resize
Contrast