Miesiąc: sierpień 2011

Ponad 33 miliony na inwestycje w Oświęcimiu

 

2 sierpnia br. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015”. Projekt został przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na jego realizację przeznaczono środki w wysokości 33 610 000 zł, które zostaną podzielone na 4 beneficjentów: powiat oświęcimski dostanie ok. 10 mln zł, gmina Oświęcim – ok. 11 mln zł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – ok. 4 mln, a miasto Oświęcim – ok. 8 milionów złotych. 

 

Biały Orlik w Oświęcimiu

Dzięki rekomendacji Zarządu Województwa Małopolskiego jeszcze w tym roku w mieście Oświęcim powstanie składane lodowisko w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Biały Orlik”. W Małopolsce powstanie ich siedem.

W Oświęcimiu lodowisko o powierzchni ok. 400 m kw. zostanie zamontowane w miejscu istniejącego Orlika na osiedlu Zasole. Zarządzać nim będzie Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu.

 

Wykaz nieruchomość przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym obejmującej część pgr 289/113 o pow. 2661 m2 oraz cz.budynku o pow. 304,21 m2 przy ul.Zagrodowej – świetlica osiedlowa.
 

15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka” Oświęcim 2012

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w 15. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka", który będzie się odbywał w dniach od 26 do 28 stycznia 2012 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Filmy, do udziału w konkursie,  przyjmowane będą do 15 grudnia 2011 roku.

 

Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By, mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko "tu i teraz", ale "zawsze i wszędzie" ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.
 

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) Starosta Oświęcimski zawiadamia, że w dniu 01.08.2011r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.6.2011 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. .„Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”- na wniosek z 01.08.2011r. złożony przez Dariusza Obstarczyk – Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim reprezentującego Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.

IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego został unieważniony

W dniu 7 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponieważ na realizację zadania objętego konkursem nie złożono żadnej oferty, Zarządzeniem nr 0050.90.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. Prezydenta Miasta Oświęcim konkurs został unieważniony.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym obejmującej część pgr 2209/6 przy ul.Nadwiślańskiej z przeznaczeniem na eksploatację kruszywa.
 

Współpraca rodzin Oświęcim – Ballan Miré

W sobotę, 30 lipca 2011r. przybyła do Oświęcimia ponad 30 – osobowa grupa rodzin skupiona wokół Stowarzyszenia Amitiés Polonaises Ballan-Miré Savonieres, z którą Miasto Oświęcim prowadzi współpracę partnerską. Gości z Francji przez najbliższe 8 dni będą gościć oświęcimskie rodziny – członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą przy Miejskim Gimnazjum nr 2.

Program pobytu zawiera m.in. zwiedzanie Oświęcimia, Krakowa, Zakopanego oraz wielu innych atrakcyjnych miejsc w naszym regionie. Planowane jest również spotkanie gości z władzami Miasta Oświęcim w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego.

Font Resize
Contrast