Miesiąc: grudzień 2011

Bezpłatne wejściówki na pływalnię dla seniorów

Miasto Oświęcim przygotowało prezent dla seniorów.

Oświęcimianie, którzy ukończyli 65 rok życia będą mogli bezpłatnie korzystać z basenu.

Uchwałę zmieniającą zasady użytkowania obiektów sportowych z uwzględnieniem bezpłatnych wejściówek dla seniorów, na wniosek prezydenta,  podjęli na ostatniej sesji radni rady miasta.

– Jest to wspólne z radnymi wyjście naprzeciw grupie mieszkańców, którzy często z powodów materialnych nie mogli skorzystać z tej formy rekreacji – podkreśla Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zapraszamy na spotkanie, podczas którego zostaną omówione zasady uczestnictwa w konkursie oraz sposób składania ofert. Omówiony także zostanie nowy sposób wsparcia realizacji imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe w mieście.
 

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego Galeria  Książki w Oświęcimiu, w auli św. Wawrzyńca, w dniu 6 grudnia 2011 r. o godzinie. 15:30. 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r.

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012".
 

Finał sporu w pasażu handlowym przy ul. Śniadeckiego

 

W poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, w Sądzie Rejonowym w Krakowie  w wydziale IV Sądu Gospodarczego została zawarta ugoda pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych, a najemcami lokali handlowych przy ul. Śniadeckiego.  – W ten sposób przed sądem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,  zostały potwierdzone zapisy porozumienia, podpisanego we wrześniu tego roku – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Font Resize
Contrast