Miesiąc: grudzień 2011

“Kryształy Soli” i “Amicus Hominum” dla Centrum Żydowskiego i Stanisława Krzyżaka

 

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Stanisław Krzyżak otrzymali " nagrody przyznawane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 
Centrum Żydowskie "Kryształy Soli" otrzymało w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego za całokształt działań na rzecz tworzenia pomostu pomiędzy trudną i bolesną przeszłością, a teraźniejszością.

 

fot. urząd marszałkowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim   na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10:

– pomieszczenie nr 72 o pow.23 m2 ,

– pomieszczenie nr 12 o powierzchni 84 m 2 .
 

Współorganizacja przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim

18 września 2017 r. Prezydent Miasta Oświęcim wydał nowe zarządzenie w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim. Tym samym poprzednie zarządzenie traci moc obowiązującą.

Na mocy tego dokumentu, przedsięwzięcia organizowane dla mieszkańców miasta przez organizacje pozarządowe mogą być na wniosek stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współorganizowane przez Miasto Oświęcim.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w Oświęcimiu przy ul.Szewczyka ozn.pgr 1362/15 z przeznaczeniem na cele rolne – działka ogrodnicza.

Twórczo dla praw człowieka

Do 2 grudnia w Parlamencie Europejskim prezentowana była wystawa  pt. „Twórczo dla praw człowieka” przygotowana przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, który obchodzi w tym roku 25-lecie działalności.
Na wystawie można było zobaczyć najlepsze prace z trzech edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć MDSM. 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Gala Wolontariatu

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zapraszają na Oświęcimską Galę Wolontariatu i Służb Społecznych „Pomaganie jest fajne”, która odbędzie się 7 grudnia 2011 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00.

 

Font Resize
Contrast