Miesiąc: styczeń 2013

III OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 OGŁOSZENIE III  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 31 stycznia 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:
 

Miasto przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi

 

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi. Wcześniej zawarte umowy z firmami na wywóz odpadów stracą ważność, a mieszkańcy będą płacić rachunki za śmieci do Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

Na przygotowanie do zmiany mieszkańcy mają jeszcze 6 miesięcy, bowiem nowe przepisy wejdą w życie po 1 lipca. Już teraz jednak warto się z nimi zapoznać, bo deklaracje o tym, czy w danym gospodarstwie domowych odpady będą segregowane czy niesegregowane powinny trafić do urzędu do 15 marca.

Właściciele domów jednorodzinnych składają je sami do urzędu. Zaś mieszkańcy bloków deklaracje cząstkowe powinni złożyć u administratora, który zbiorcze dane przekaże do magistratu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Oświęcimiu przy ul. Kalicińskiego 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie orlików zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim oraz funkcjonowanie hali sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 luty 2013 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2. Wykorzystanie dotacji przeznaczonych z budżetu miasta w 2012 r. dla przedszkoli niepublicznych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę gruntów w trybie bezprzetargowym przy ul.Krzywej, ul.Syreniusza, ul.Pod Olszyną, ul.Nadwiślańskiej, ul.Szpitalnej, ul.Nojego, ul.Zwycięstwa, ul.Zaborskiej, ul.Legionów. 

Znamy już kolejnych wykonawców LFO 2013!

Rozpoczęła się już sprzedaż biletów na koncert finałowy LFO 2013, którego gwiazdą będzie Sting.

Organizatorzy tegorocznej edycji Life Festival Oświęcim 2013 ujawniają też kolejnych wykonawców. Wiadomo już, że 29 czerwca przed Stingiem na stadionie MOSiR wystąpi Monika Brodka.

Gwiazdą trzeciego dnia tegorocznego Life Festival Oświęcim będzie Perfect wraz z orkiestrą symfoniczną „Perfect Girls ‘N’ Friends”, pod dyrekcją Wojciecha Zielińskiego. Przed legendą polskiej sceny muzycznej na scenie pojawi się szalony zespół Red Hot Chilli Pipers.

fot. www.lifefestival.pl

Uroczystości 68. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia

27 stycznia 2013 roku, podczas uroczystości na placu Tadeusza Kościuszki, upamiętniono 68. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz miasta Oświęcimia. Obok władz miasta, powiatu, radnych, posłów, delegacji muzeum, organizacji i instytucji działających w mieście, szkół, mieszkańców Oświęcimia, kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli też przedstawiciele miast partnerskich Oświęcimia z Niemiec, Francji, Włoch i Ukrainy.

Pamięć wielu ofiar II wojny światowej uczczono też w kilku innych punktach miasta.

Po południu w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo Levim i Witoldzie Pileckim.

Konferencja w PWSZ

Z okazji 68. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji hitlerowskich Niemiec, w najbliższą niedzielę 27 stycznia o godz. 17.00 w auli Colegium sub Horologio Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu odbędzie się polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo Levi i Witold Pilecki.

 

Font Resize
Contrast